[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Administracyjnoprawne zagadnienia imion i nazwisk

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Wstęp
ROZDZIAŁ I Kształtowanie się imion i nazwisk
1.1. Początki nadawania imion i nazwisk
1.2. Rozwój imion i nazwisk jako sposób indywidualizacji ludzi
1.3. Ewolucja podstaw prawnych w zakresie zmiany imion i nazwisk
1.4. Imię i nazwisko jako element tożsamości i dobro osobiste człowieka
ROZDZIAŁ II Rejestracja imienia i nazwiska dziecka
2.1. Zasady rejestracji urodzeń
2.2. Administracyjnoprawne przesłanki ograniczające wybór imienia dziecka
2.3. Uprawnienia kierownika urzędu stanu cywilnego w zakresie wyboru imienia dziecka
2.4. Dopuszczalność zmiany imienia dziecka przez rodziców
2.5. Rejestracja nazwisk w akcie urodzenia
ROZDZIAŁ III Zmiana imion i nazwisk w trybie postępowania administracyjnego
3.1. Organy administracji publicznej właściwe w zakresie rejestracji oraz zmiany imienia i nazwiska
3.2. Prawne formy działania kierownika urzędu stanu cywilnego w zakresie zmiany imienia i nazwiska
3.3. Zakres uznania administracyjnego organów administracji w zakresie zmiany imion i nazwisk
3.4. Przesłanki wyłączające zmianę imienia i nazwiska
3.5. Zmiana nazwiska członków rodziny
3.6. Obowiązki kierownika urzędu stanu cywilnego po wydaniu decyzji o zmianie imienia i nazwiska
ROZDZIAŁ IV Postępowanie sądowe w sprawie imion i nazwisk
4.1. Zakres kontroli sądów powszechnych
4.2. Sądowoadministracyjna kontrola decyzji o zmianie imienia i nazwiska
ROZDZIAŁ V Zmiana imienia i nazwiska w wybranych państwach
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Państwa Unii Europejskiej
5.3. Państwa spoza Unii Europejskiej
Zakończenie
Wykaz literatury
Wykaz aktów prawnych
Summary

Skip to content