[wcas-search-form]

42.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Akademicka pedagogika w Rzeszowie 1969–2019. Jubileusz pięćdziesięciolecia

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Wykaz skrótów

Rozdział I
Katedra Pedagogiki 1969–1981

1.1. Tradycje kształcenia pedagogicznego w Rzeszowie (Andrzej Meissner)
1.2. Funkcjonowanie Katedry Pedagogiki (Elżbieta Dolata)
1.2.1. Powstanie Katedry Pedagogiki, jej struktura i kierunki studiów
1.2.2. Proces kształcenia
1.3. Kadra pedagogiczna (Justyna Meissner-Łozińska)
1.3.1. Charakterystyka kadry dydaktyczno-naukowej
1.3.2. Działalność naukowa Katedry
1.3.3. Działalność Katedry na rzecz uczelni
1.3.4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i placówkami naukowymi

Rozdział II
Instytut Pedagogiki 1981–2001

2.1. Podstawy organizacyjne i programowe (Ewa Barnaś)
2.1.1. Powołanie Instytutu
2.1.2. Struktura organizacyjna Instytutu
2.1.3. Działalność dydaktyczno-wychowawcza
2.1.4. Warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne
2.2. Działalność naukowa (Jerzy Potoczny, Kazimierz Szmyd)
2.2.1. Rozwój kadry naukowej
2.2.2. Działalność naukowa
2.2.3. Konferencje naukowe i działalność wydawnicza
2.2.4. Współpraca z oświatą regionu i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą
2.2.5. Próba syntezy

Rozdział III
Organizacja i naukowe warunki rozwoju pedagogiki w latach 2001–2019
(Marta Wrońska, Ryszard Pęczkowski)
3.1. Przemiany organizacyjne
3.2. Kierunki kształcenia pedagogicznego
3.3. Rozwój kadry naukowej
3.4. Główne kierunki badań naukowych
3.5. Wydawnictwa własne
3.6. Konferencje naukowe
3.7. Współpraca z ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą

Rozdział IV
Wybrane formy funkcjonowania studiów pedagogicznych w latach 1969–2019
4.1. Punkt Konsultacyjny w Krośnie 1973–1992 (Adam Krzanowski)
4.2. Studencki ruch naukowy 1973–2016 (Krystyna Barłóg, Beata Gumienny)
4.3. Działalność sportowo-rekreacyjna i turystyczna (Hubert Sommer, Andrzej Żółtek)
4.4. Współpraca z regionem i środowiskiem lokalnym 1981–2018 (Barbara Lulek). 203
4.5. Absolwenci (Jolanta Lenart)

Bibliografia
Aneks

Skip to content