[wcas-search-form]

52.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Aksjologiczne zagubienie człowieka wyzwaniem dla pedagogiki

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Format

Liczba stron

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część pierwsza
NIEŁAD AKSJOLOGICZNY ZJAWISKIEM WSPÓŁCZESNOŚCI
Wstęp
Rozdział I. Wielorakość zagrożeń aksjologicznych
1. System wartości w świetle postmodernistycznej wizji rzeczywistości
2. Niszczenie wartości zjawiskiem współczesności
3. Wielorakość zagrożeń aksjologicznych
4. Podstawowe zagrożenia aksjologiczne
Rozdział II. Marksizm kulturowy źródłem zagrożeń aksjologicznych
1. Marksizm kulturowy. Eksplikacja pojęcia
1.1. Model człowieka w teoriach marksistowskich
1.2. Człowiek jednowymiarowy
2. Marksistowska koncepcja człowieka
2.1. Koncepcja człowieka w marksizmie
2.2. Człowiek komunistyczny
2.3. Urojona wizja człowieka
2.4. Błąd antropologiczny
2.5. Homo sovieticus
3. Model człowieka w liberalizmie
3.1. Istota liberalizmu
4. Nowy człowiek. Nowa etyka. Nowy humanizm
4.1. Nowy humanizm w ujęciu personalistycznym
4.2. Model człowieka wielowymiarowego
4.3. Człowiek jest sam w sobie osobą
4.4. Człowiek doby ponowoczesnej
4.5. Transhumanizm – największe zagrożenie dla człowieka i wspólnoty
4.6. Etyka postmodernistyczna
4.7. Moralność w płynnej nowoczesności
Rozdział III. Metody niszczenia wartości
1. Systemowość w strategii niszczenia wartości
2. Charakterystyka wybranych metod niszczenia wartości osobowych
2.1. Banalizacja przestrzeni aksjologicznej
2.2. Ironia metodą niszczenia wartości
2.3. Zatrucie informacyjne. Język pogardy i nienawiści
2.4. Manipulowanie informacją w procesach komunikacji
2.4.1. Techniki manipulacji
2.4.2. Manipulacja psychologiczna
2.5. Stosowanie podstępnych sensów: pranie mózgów
2.5.1. Prywatyzacja wartości
2.5.2. Agresja
Część druga
NISZCZENIE JĘZYKA NISZCZENIEM PRZESTRZENI AKSJOLOGICZNEJ
Wstęp
Rozdział I. Syndrom zagrożeń informacyjnych
1. Informacje tworzywem i czynnikiem zmianotwórczym
2. Nadmiarowość informacji
2.1. Przyczyny przeładowania informacyjnego
2.2. Konsekwencje osobowe przeładowania informacyjnego
2.2.1. Bezradność informacyjna i analfabetyzm funkcjonalny
2.2.2. Przykładowe zapisy z przewodnika brytyjskiego konsumenta
2.2.3. Analfabetyzm funkcjonalny
3. Osobowe skutki przeładowania informacyjnego
4. Zagrożenia nadmiarowością informacji o charakterze społecznym
5. Fałszowanie informacji w procesach komunikacji
Rozdział II. Twój język cię zdradza
1. Język konstytutywnym komponentem kultury
2. Język a globalizacja kultury
2.1. Konieczność ochrony języka polskiego
3. Język jako wartość
3.1. Funkcje języka
3.2. Językowy obraz własnej osoby i świata
3.3. Językowy obraz brudnego świata
4. Niszczenie języka niszczeniem wartości
4.1. Niszczenie języka chrześcijaństwa
4.2. Język równościowy (inkluzywny)
4.3. Przewodnik komunikacji inkluzywnej
5. Niskie kompetencje językowe
5.1. Analfabetyzm kompetencji językowych
5.2. Błędy językowe czy niechlujstwo w posługiwaniu się językiem
Rozdział III. Nowomowa strategią niszczenia wartości
1. Wpływ postmodernizmu na język komunikacji
2. Marksizm kulturowy a niszczenie języka
2.1. Zmiany znaczenia słów
2.2. Naruszanie sfery tabu
2.3. Rozwadnianie znaczenia słów
2.4. Błędy w definiowaniu pojęć
2.5. Język ideologii gender i LGBT
3. Sens nowomowy w języku polskim
4. Nowomowa w aksjologii
4.1. Stereotypy
4.2. Symbole etniczne
4.3. Slogany
4.4. Metafory
4.5. Snobizm językowy
4.6. Bełkot językowy
4.7. Moda językowa
5. Anglicyzacja języka polskiego
6. Amerykanizacja języka polskiego
7. Manipulacje informacjami metodą niszczenia prawdy
Rozdział IV. Wulgaryzacja języka wskaźnikiem kryzysu aksjologicznego
1. Wulgaryzacja języka i chamstwo wskaźnikami kryzysu miłości
2. Emocjonalizacja i wulgaryzacja języka publicznego
3. Wulgaryzacja języka i szerzenie się chamstwa – wskaźnikami kryzysu aksjoogicznego
3.1. Mowa nienawiści
4. Formy obrazy czci i godności
4.1. Pomówienie
4.2. Znieważenie
4.3. Oszczerstwo
4.4. Przekleństwa
5. Powszechność wulgaryzacji
5.1. Kto przeklina
5.2. Przekleństwa w pracy
6. Wulgaryzacja języka młodzieży
6.1. Wulgaryzmy i chamstwo w literaturze i mediach
6.2. Agresja werbalna, przemoc słowna
7. Wulgaryzmy i chamstwo w sztuce, teatrze, filmie
7.1. Badania CBOS na temat przekleństw i wulgaryzacji
7.2. Wulgaryzmy w życiu politycznym p-0
8. Przyczyny publicznego posługiwania się wulgaryzmami
9. Niektóre konsekwencje upowszechniania chamstwa i wulgaryzmów
9.1. Ochrona i dbałość o język polski
9.2. Ustawa o języku polskim a wulgaryzmy w życiu publicznym
Część trzecia
ZAGROŻENIA OSOBOWEGO SYSTEMU WARTOŚCI
Wstęp
Rozdział I. Osobowe czynniki rozwoju zagubienia aksjologicznego
1. Wrażliwość aksjologiczna
1.1. Znieczulica społeczna
1.2. Antywartości
1.3. Demaskowanie antywartości
1.4. Przezwyciężanie manipulacji językiem aksjologii
2. Daltonizm aksjologiczny, daltonizm etyczny
3. Wyobraźnia aksjologiczna
4. Wyobraźnia moralna
5. Myślenie aksjologiczne
6. Indoktrynacja w edukacji czasu socjalizmu w Polsce
6.1. Zniewolona świadomość
Rozdział II. Osobowe konsekwencje rewolucji aksjologicznej
1. Zagubienie człowieka w zamęcie aksjologicznym
2. Trudności z kształtowaniem świadomości aksjologicznej
3. Obserwowane zjawiska pato-aksjologiczne
3.1. Rozwój nihilizmu na polu filozofii
3.2. Rozwój relatywizmu na polu teorii poznania i moralności
3.3. Konsekwencje braków i błędów w rozumieniu wartości
3.4. Anomia wartości
Rozdział III. Kryzys tożsamości człowieka i jego konsekwencje
1. Kryzys tożsamości czy podmiotowości
1.1. Zagrożone człowieczeństwo
1.2. Znaczenie rozwiniętej tożsamości aksjologicznej
2. Kryzys ludzkiej tożsamości
3. Kryzys aksjologiczny człowieka
3.1. Sumienie a tożsamość aksjologiczna
3.2. Tożsamość osoby a błąd antropologiczny
4. Kryzys tożsamości w teorii E. Eriksona
Część czwarta
ZAGROŻENIA AKSJOLOGII CZŁOWIEKA
Wstęp
Rozdział I. Zagubienie prawdy w zamęcie aksjologicznym
1. Prawda fundamentem życia i aktywności człowieka
1.1. Koncepcje prawdy
1.2. Prawda jako wartość duchowości człowieka
1.3. Pytania Immanuela Kanta
1.4. Postmodernizm a prawda
2. Zamęt i zagubienie prawdy w życiu człowieka
2.1. Relatywizm prawdy
2.2. Rozprzestrzenianie się relatywizmu etycznego
2.3. Manipulacje informacjami metodą niszczenia prawdy
3. Nierozumienie pojęć opisujących wartości
3.1. Hipokryzja, zakłamanie, obłuda, fałsz, oszustwo
3.2. Niedostatki w rozumieniu symboli i znaków
4. Fałszowanie i banalizacja prawdy
4.1. Upowszechnienie kłamstwa
4.2. Rodzaje kłamstwa
4.2.1. Kłamstwo w Katechizmie Kościoła katolickiego
4.2.2. Fake news – fałszywa „prawda”?
5. Żyć prawdą i w prawdzie. Nierozumienie pojęć aksjologicznych
5.1. Prawdomówność
5.2. Uczciwość
5.3. Prawość
5.4. Przyzwoitość
5.5. Kryterium stosowności w postępowaniach
Rozdział II. Zagubienie dobra i piękna
1. Dobro kategorią aksjologiczną
1.1. Człowiek między dobrem a złem. Dobry człowiek
1.1.1. Człowiek dobry
1.1.2. Dobra wola
1.2. Banalizacja dobra
1.2.1. Wielowymiarowość dobra
1.2.2. Praca urzeczywistnieniem dobra
1.2.3. Dobra praca. Kryteria dobrej pracy
2. Piękno kategorią aksjologiczną
2.1. Piękno pracy i piękno w pracy. Istota piękna
2.2. Brzydota w systemie wartości
2.3. Wychowanie do piękna
Rozdział III. Zło w systemie aksjologicznym
1. Istota zła
2. Rodzaje zła
3. Zło czynnikiem doskonalenia bytu ludzkiego
4. Wielowymiarowość zła
5. Zła praca
5.1. Praca pozorna
5.2. Obraz złej pracy w języku prakseologii
5.3. Cechy złej pracy
5.4. Zniewolenie przez pracę. Samozniewolenie
Rozdział IV. Kryzys mądrości, wiedzy, inteligencji
1. Podmiotowy wymiar wiedzy i inteligencji
2. Mądrość jako przymiot osoby
3. Epistemologiczne ujęcie mądrości
4. Mądrość w psychologii
5. Mądrość a głupota
6. Zagrożenia w urzeczywistnianiu mądrości
Część piąta
ZAGUBIENIE GODNOŚCI, WOLNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁOWIEKA
Wstęp
Rozdział I. Zagrożenia godności. Wybrane problemy
1. Godność, wartość konstytuująca osobę
2. Banalizowanie godności
3. Problematyka zagrożeń godności
3.1. Zagrożenia języka godności
3.2. Przemoc metodą niszczenia godności
3.3. Uprzedmiotowienie osoby
3.4. Podmiotowość czy godność
3.5. Banalizowanie roli sumienia człowieka
3.6. Utylitarystyczne ujmowanie godności
3.6.1. Prymat technologii i kapitału nad człowiekiem
3.6.2. Niegodziwość, czyny niegodziwe
4. Godność a styl życia
5. Kultura osobowa a niszczenie godności kobiet
5.1. Okazywanie szacunku innym osobom
5.2. Język codzienny kobiet
5.3. Ubieranie się a poczucie godności
5.4. Model grzecznościowy postępowań jest dziś w odwrocie
5.5. Modele postępowania przejawiające brak godności
5.6. Pogarda
5.7. Znieczulenie. Znieczulica społeczna
Rozdział II. Chamstwo drogą niszczenia godności
1. Chamstwo
2. Chamstwo zasadza się na obojętności
3. Chamstwo w pracy
4. Rodzaje chamstw powszednich
Rozdział III. Zjawisko wstydu i wstydliwości w życiu człowieka
1. Pojęcie i znaczenie zjawiska. Eksplikacja pojęć
2. Wstyd w refleksji pedagogicznej
3. Źródła wstydu i wstydliwości
3.1. Wybrane koncepcje wstydu
3.2. Przejawy i przeżywanie wstydu
4. Wstyd a poczucie winy .
4.1. Fizjologiczne objawy przeżywania wstydu
4.2. Rumieniec wstydu
5. Wstydliwość
5.1. Naturalna wstydliwość
5.2. Powab, młodzieńcza wstydliwość
Rozdział IV. Formy i rodzaje wstydu
1. Rodzaje wstydu
1.1. Wstyd relatywny
1.2. Wstyd fizyczny. Stosunek do ciała
1.3. Wstyd jako zjawisko duchowości
1.4. Poczucie winy źródłem wstydu
1.5. Wstyd, zło, lęk
1.6. Wstyd seksualny
1.7. Pruderia. Wstyd fałszywy
2. Bezwstyd. Zanikanie poczucia wstydu w społeczeństwie
3. Pedagogika a bezwstyd
4. Obrona przed wstydem
5. Karanie ludzi oparte na wstydliwości
5.1. Rodzaje kar niszczących godność człowieka
Rozdział V. Zagrożenia wolności człowieka
1. Kłopoty z pojęciem wolności
2. Odmiany wolności
3. Egzystencjalne znaczenie wolności
4. Wolność znakiem tożsamości
5. Prymat prawdy nad wolnością
5.1. Chrześcijańska idea wolności
5.2. Wolność w rozumieniu postmodernizmu
5.3. Wolność kategorią liberalizmu
6. Zagrożenia w funkcjonowaniu wolności
6.1. Totalitaryzm bezideowości
6.2. Propagowany relatywizm etyczny
6.3. Skrajny indywidualizm
7. Błędne rozumienie wolności
7.1. Antywartości wolności
7.2. Konsumpcjonizm
7.2.1. Zakupoholizm formą zniewolenia konsumpcyjnego
7.2.2. Konsumpcyjny styl życia
8. Utylitaryzm i hedonizm w zachowaniach konsumentów
9. Zagrożenia w procesach rozwoju wolności
9.1. Niemożność realizowania celów, pragnień, zamierzeń
9.2. Ograniczenia wolności
9.3. Niewola i zniewolenie
9.4. Utylitarystyczne i hedonistyczne ujmowanie wolności
9.5. Upowszechnianie hedonistycznego materializmu
9.6. Banalizowanie znaczenia wolności
9.7. Zanikanie poczucia wstydu w społeczeństwie – bezwstyd
9.7.1. Wolność a kultura bezwstydu
10. Praca terenem urzeczywistniania wolności
Rozdział VI. Relatywizacja odpowiedzialności
1. Egzystencjalne znaczenie odpowiedzialności
2. Odpowiedzialność a inne kategorie aksjologiczne
3. Odpowiedzialność w działaniach człowieka w środowisku
4. Banalizowanie odpowiedzialności drogą niszczenia wartości
5. Nieodpowiedzialność
Część szósta
OSOBOWE ZAGUBIENIE WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI
Wstęp
Rozdział I. Osobowe zagubienie wiary
1. Egzystencjalne znaczenie wiary
2. Radość wyrazem wiary
2.1. Radość chrześcijańska
3. Niszczenie wiary cechą współczesności
3.1. Banalizowanie wiary
3.2. Indywidualizm i prywatyzacja wiary
3.3. Laicyzacja
4. Utrata wiary
5. Wiara a poczucie własnej wartości .
5.1. Poznaj samego siebie
5.2. Zagrożenia w poznawaniu samego siebie
5.3. Zaburzenie poczucia własnej wartości
6. Wiara i zwątpienie – dwa przeciwieństwa
7. Zwątpienie w siebie
8. Zwątpienie w życiu ludzi wierzących
Rozdział II. Zagrożenia nadziei
1. Nadzieja w systemie aksjologicznym osoby
2. Życionośne znaczenie nadziei
3. Zjawiska zagrażające funkcjonowaniu nadziei w życiu człowieka
3.1. Fałszywe źródła nadziei
3.2. Uzależnienie od przyjemności
3.3. Zwątpienie, zobojętnienie
3.4. Zalękniona nadzieja
3.5. Zagubienie bądź utrata nadziei
Rozdział III. Zagubienie miłości i w miłości
1. Znaczenie miłości w życiu człowieka
1.1. Człowiek, homo amans – istota stworzona do miłości
1.2. Miłość zjawiskiem duchowości człowieka
1.3. Czułość i szczerość w miłości filarami miłości
2. Niszczenie miłości
2.1. Analfabetyzm aksjologiczny
2.2. Stereotypy w opisach miłości
2.3. Deficyt miłości
2.4. Wulgaryzacja języka miłości
2.5. Banalizacja miłości i seksualności
3. Fałszowanie istoty miłości
3.1. Miłość a uczucia
3.2. Miłość a seks
3.3. Miłość a tolerancja
3.4. Miłość a akceptacja
3.5. Miłość a zaufanie
3.6. Miłość a tzw. wolne związki
4. Nienawiść – antywartość miłości
Rozdział IV. Zagubienie sensu życia. Zagubienie w świecie wartości
1. Życie według wartości
2. Sens życia kategorią aksjologii
3. Poszukiwanie sensu własnego życia
4. Zagubienie sensu pracy drogą zagubienia sensu życia
5. Zagubienie sensu życia
Zakończenie
Bibliografia

Skip to content