[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wprowadzenie   Część pierwsza PODSTAWY I UWARUNKOWANIA LOKALNEJ POLITYKI SENIORALNEJ Hubert Kotarski – Charakterystyka populacji osób starszych w UE, Polsce oraz w województwie podkarpackim Renata Wielgos-Struck – Polityka senioralna w skali lokalnej – nowe rozwiązania i perspektywy Hubert Kotarski – Polityka senioralna w skali lokalnej w opinii studentów oraz pracowników instytucji sfery pomocy społecznej Krzysztof Jamroży – Metody i instrumenty aktywizacji osób starszych w teorii i praktyce pracy socjalnej Monika Struck-Peregończyk – Inicjatywy seniorskie i proseniorskie w aktywizowaniu seniorów w skali lokalnej   Część druga WSPIERANIE W AKTYWNOśCI – WYBRANE ASPEKTY DZIAŁAŃ POMOCOWYCH Irena Marszałek – Programy pomocowe dla osób starszych w działalności MOPS w Rzeszowie Piotr Osiniak – Aktywizacja osób starszych w Ośrodku Wsparcia w Rzeszowie Anna Ryndak-Madura – Ośrodki wsparcia dziennego w Dębicy jako forma działań aktywizujących osoby starsze Kinga Chojecka-Krasoń – Działalność Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy na rzecz osób starszych Renata Wielgos-Struck, Małgorzata Bozacka – Działania wspierające aktywizację osób starszych i ich ograniczenia na przykładzie DPS w Łańcucie Alicja Rysz – Wpływ działań opiekuńczych, terapeutycznych i aktywizujących na przebieg procesu adaptacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu Wnioski i rekomendacje Noty o autorach

Skip to content