[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Aktywność fizyczna jako czynnik wspomagający rozwój i zdrowie

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Wprowadzenie:

I. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO CZYNNIK WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ I ZDROWIE:
Ryszard Przewęda – Przemiany kondycji fizycznej młodzieży
Władysław Pańczyk – Aktywność fizyczna dzieci w kształceniu zintegrowanym – niepokój o przyszłość
Mieczysław Bytniewski, Jolanta Danielewicz, Marta Kotlenga – Poziom wytrzymałości biegowej u studentek o różnym natężeniu aktywności ruchowej
Mieczysław Bytniewski, Joanna Prymak, Elżbieta Huk-Wieliczuk – Wydolność fizyczna a kategorie wskaźnika masy ciała studentów
Ewa Całka-Piotrowska, Joanna Lewandowska, Bożena Wajszczyk, Krzysztof Klukowski – Wpływ treningu aqua-aerobiku na wskaźniki budowy ciała kobiet
Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk, Lothar Sieber – Wychowanie zdrowotne przez tradycyjne sztuki walki
Alfreda Dencikowska, Beata Dencikowska – Dystanse społeczne aktywności fizycznej 13–15-letnich chłopców z Rzeszowa
Małgorzata Gajewska – Społeczne uwarunkowania sposobu spędzania wolnego czasu przez młodzież
Renata Janiszewska, Dariusz Mucha – Ćwiczenia aerobowe jako forma aktywności fizycznej kobiet i ich wpływ na składniki tkankowe ciała
Iryna Kulinich – Psychophysiological diagnostics of football players
Bohdan M. Myckan, S.L. Popel – Influence of an exercise stress of average aerobic vigor on hysto-ultrastructural of skeletal muscles after a hypokinesia
Anna Nizioł – Ograniczenia aktywności ruchowej studentów w świetle wyników badań
Paweł Rut – Prozdrowotny aspekt rekreacji ruchowej na przykładzie wybranej grupy mieszkańców województwa podkarpackiego w wieku 55–65 lat
Danuta Umiastowska – Wpływ ruchu na zdrowie człowieka w opinii szczecińskich studentów
Krzysztof Warchoł – Charakterystyka pozalekcyjnych i pozaszkolnych form aktywności fizycznej dzieci na przykładzie wybranych szkół podstawowych woj. podkarpackiego
Emilian Zadarko, Beata Penar-Zadarko, Gabriel Szajna, Zbigniew Barabasz – Przyrostmasy ciała u kobiet w ciąży objętych gimnastyką leczniczą
Edyta Obodyńska, Monika Drozd – Postawy dzieci i młodzieży szkolnej wobec osób z nadwagą i otyłością

II. SPRAWNOśĆ FIZYCZNA JAKO POZYTYWNY MIERNIK ZDROWIA
Wojciech Czarny
– Ocena budowy somatycznej młodzieży w skoku pokwitaniowym
Dominik Dąbrowski, Marcin Kasprowicz – Zdolności motoryczne a cechy somatyczne młodzieży akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej
Dominik Dąbrowski, Marcin Kasprowicz – Miejsce zamieszkania a rozwój fizyczny i motoryczny studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej
Renata Janiszewska, Dariusz Mucha – Sprawność fizyczna a wskaźniki zdrowia studentów
Ewaryst Jaskólski, Juliusz Migasiewicz, Kazimierz Kurzawski – Postępowanie dydaktyczno-wychowawcze w realizacji ukierunkowanego etapu szkolenia sportowego
Janusz Jaworski, Adam Jurczak – Stopień urbanizacji środowiska a poziom rozwoju wybranych  koordynacyjnych  zdolności  motorycznych  oraz parametrów somatycznych 17-letnich chłopców
Agnieszka Przyszlak, Rafał Przyszlak, Wojciech Czarny, Robert Czają, Danuta Fus – Zależności między sprawnością motoryczną a wybranymi cechami somatycznymi chłopców w wieku 13–16 lat trenujących koszykówkę

III. VARIA:
Robert Czaja – Zmiana proporcji i budowy somatycznej ciała u młodzieży po ukończeniu skoku pokwitaniowego
Danuta Fus, Ewa Nowosad-Sergeant – Dymorfizm płciowy w wybranych cechach somato-metrycznych u dzieci i młodzieży
Piotr Kogut, Małgorzata Pasek, Magdalena Gogola – Nadciśnienie tętnicze w aspekcie pielęgniarskim
Piotr Kogut, Małgorzata Pasek – Wpływ edukacji zdrowotnej na palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą wieńcową

Skip to content