[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Aleksander Wielki i świat irański

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Format

Liczba stron

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Nagroda w kategorii Najlepsza Książka Akademicka „Atena 2005” przyznana na XII Krajowych Targi Książki Akademickiej „Atena” (3–5.11.05) w Warszawie.

Niniejsza książka przedstawia epokę podbojów i panowania Aleksandra zwanego Wielkim w Iranie i Azji środkowej, ze szczególnym wyeksponowaniem roli Irańczyków i irańskich tradycji kulturowych w powstającym imperium. Praca ta składa się z wprowadzenia, zakończenia i 4 części: Aleksander w Iranie i Azji środkowej, Irańczycy w armii Aleksandra i wpływ irański na jego sztukę wojenną, Kolonie Aleksandra w satrapiach północnoirańskich, Ikonografia zabytków epoki Aleksandra i Diadochów wobec tradycji okresu Achemenidów. Opatrzona jest indeksami oraz wykazem literatury. Dodatkowo tekst wzbogacony został szeregiem ilustracji, które czynią omawiana pracę jeszcze ciekawszą. Sukces książki  Krajowe Targi Książki Akademickiej “Atena” należą do najważniejszych wydarzeń na rynku wydawniczym w Polsce, a towarzyszący im konkurs na Najlepszą Książkę Akademicką jest najbardziej prestiżowym współzawodnictwem w tej dziedzinie. W tegorocznych XII Targach Książki Akademickiej “Atena” 2005, odbywających się od 3 do 5 listopada w Warszawie, główna nagroda za najlepszą książkę akademicką wydaną przez wydawnictwo uczelniane, ufundowana przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, przypadła Wydawnictwu Uniwersytetu Rzeszowskiego za monografię autorstwa Marka Jana Olbrachta Aleksander Wielki i świat irański. Książkę przygotowano w Wydawnictwie UR i wydrukowano w uniwersyteckiej drukarni.Oceniono wartość merytoryczną publikacji i jej walory edytorskie. Nagrodę w formie dyplomu oraz kompletu słowników “Złotej Serii PWN” z rąk wiceprezesa Stowarzyszenia Henryka Podolskiego odebrał osobiście dyrektor Wydawnictwa UR Stanisław Dudziński. Targi organizowane są rokrocznie w przepięknej architektonicznie auli Politechniki Warszawskiej. W tym roku Wydawnictwu UR przydzielono stoisko nr 33, usytuowane w często odwiedzanej przez klientów alejce. Spośród 60 wystawców w bezpośrednim sąsiedztwie znajdowały się ekspozycje Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego, a naprzeciwko – UMK w Toruniu i UAM w Poznaniu. Z imprez towarzyszących Targom Warto wymienić Konferencję Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych nt. Wydawnictwa elektroniczne – szanse i zagrożenia”, dyskusję panelową wydawców poświęconą możliwościom uzyskiwania dotacji na publikacje naukowe, a także wykład “Postaw na swoim! – przedsiębiorczość”, wygłoszony przez przedstawiciela Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce. Prócz nagród i udanych transakcji podczas Targów ważna była wymiana poglądów i dzielenie się doświadczeniami oraz rozmowy prowadzone przez wydawców z nauczycielami akademickimi, studentami, księgarzami i bibliotekarzami o książkach – o problemach z ich wydaniem i sprzedażą, a także o radości, jaką książki przynoszą tym, którzy je naprawdę kochają.

Krystyna Strycharz, “Gazeta Uniwersytecka”, nr 8–9/38, listopad-grudzień 2005

Skip to content