[wcas-search-form]

16.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Alternatywne sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w województwie podkarpackim

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Geneza i istota alternatywnych systemów rozstrzygania sporów konsumenckich
1. Pojęcie i założenia alternatywnych systemów rozstrzygania sporów konsumenckich
2. Powstanie i istota ADR w Stanach Zjednoczonych Ameryki
3. Alternatywne systemy rozstrzygania sporów konsumenckich w wybranych państwach Unii Europejskiej
Rozdział II. Uwarunkowania alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce
1. Polityka Unii Europejskiej wobec rozwoju alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich
2. Polityka konsumencka a alternatywne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce
3. Podmioty konsumenckiego ADR w Polsce
Rozdział III. Podmioty konsumenckiego ADR w województwie podkarpackim
1. Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
2. Wydział Ochrony Konsumentów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
3. Instytucje wspomagające
Rozdział IV. Praktyczny wymiar działalności Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
1. Rozstrzyganie sporów konsumenckich
2. Sprawy rozstrzygane przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki zakończone ugodą
3. Sprawy zakończone orzeczeniem
Rozdział V. Praktyczny wymiar działalności Wydziału Ochrony Konsumentów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
1. Mediacja jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich
2. Przykłady sporów rozwiązanych zgodnie z żądaniami konsumenta
3. Spory zakończone konsensusem
4. Przykłady sporów, w których nie doszło do porozumienia stron Zakończenie Wykaz źródeł i opracowań

Skip to content