[wcas-search-form]

30.45 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Analiza napięć, prądów i mocy w układach z przebiegami odkształconymi okresowymi

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ
WSTĘP
1. POMIARY I METODY ANALIZY PRZEBIEGÓW ODKSZTAŁCONYCH OKRESOWYCH
1.1. Analiza Fouriera i estymacja widmowa
1.1.1. Reprezentacja przebiegów okresowych ciągłych szeregiem Fouriera
1.1.2. Przebiegi dyskretne w czasie i ich reprezentacja szeregiem Fouriera
1.1.3. Transformata Fouriera
1.2. Standaryzacja pomiarów i analiz harmonicznych
1.3. Wskaźniki odkształcenia przebiegów
2. MOC W OBWODACH Z PRZEBIEGAMI ODKSZTAŁCONYMI OKRESOWYMI
2.1. Napięcie, prąd i moc w systemach z przebiegami sinusoidalnymi
2.2. Analogie pomiędzy wielkościami określonymi dla przebiegów sinusoidalnych i odkształconych okresowych
2.3. Koncepcja Iliovici
2.4. Koncepcja Budeanu
2.5. Koncepcja Fryzego
2.6. Koncepcja Depenbrocka (FBD)
2.7. Koncepcja Shepherda i Zakikhaniego
2.8. Koncepcja Sharona
2.9. Koncepcja Kustersa i Moore’a
2.10. Koncepcja Czarneckiego (CPC)
2.11. Metoda mocy chwilowych (p-q)
2.12. Metody optymalizacyjne w teorii mocy
2.13. Symetryzacja układów trójfazowych zasilanych ze źródeł napięcia odkształconego okresowego za pomocą obwodów LC
2.14. Zachowawcza Teoria Mocy (CPT)
2.15. Norma IEEE 1459–2010
2.16. Podsumowanie
3. BADANIE ODKSZTAŁCENIA NAPIĘĆ I PRĄDÓW ORAZ ICH WPŁYWU NA STRUKTURĘ MOCY
3.1. Aparatura pomiarowa
3.2. Analiza napięć, prądów i mocy obrabiarki CNC
3.3. Analiza przebiegów elektrycznych regulowanego układu napędowego prądu przemiennego
3.3.1. Badania dla napędu zasilanego z sieci publicznej
3.3.2. Badania dla napędu zasilanego z generatora asynchronicznego
3.3.3. Oddziaływanie napędu na źródło zasilania
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
STRESZCZENIE
SUMMARY

Skip to content