[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Analiza trafności i rzetelności wybranych testów do oceny sprawności motorycznej z uwzględnieniem budowy somatycznej kobiet i mężczyzn w wieku 16–24 lat

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

  W książce podjęto próbę stwierdzenia trafności i rzetelności trzech wybranych testów oceniających sprawność motoryczną kobiet i mężczyzn w wieku 16–24 lat. Dokonana została: 1) ocena porównawcza indywidualnych wyników sprawności motorycznej wyznaczonych testami Eurofit, Denisiuka i Pilicza 2) ocena rzetelności oraz wielkości błędów pomiarowych sprawności motorycznej każdego z trzech stosowanych w badaniu testów 3) ocena wpływu rozwoju i budowy somatycznej na sprawność motoryczną wyznaczoną za pomocą trzech testów. Analiza badań, porównanie ocen różnych ćwiczeń czynnościowych lub zestawów testowych wykazało, że stworzenie jednolitego testu trafnie określającego wszystkie możliwości ruchowo-czynnościowe badanego osobnika jest zadaniem trudnym i raczej niewykonalnym. W badaniach zmierzających do konstrukcji złożonych testów oceniających ogólną sprawność fizyczną konieczne jest uwzględnienie nie tylko wieku, płci i budowy somatycznej badanych osobników. Należy ponadto dokładnie przeanalizować i określić, jakie konkretne właściwości czynnościowo-ruchowe z naturalnie posiadanych mają te testy ocenić i w jakim zakresie.

Skip to content