[wcas-search-form]

17.85 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Animato. Współczesne oblicza teorii i praktyki muzycznej, tom 1

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Wstęp FORMA, STRUKTURA I SPOSÓB ISTNIENIA DZIEŁA MUZYCZNEGO Ks. Tadeusz Bratkowski, Pasja według św. Mateusza na chór męski w opracowaniu muzycznym ks. Wojciecha Lewkowicza Olena Drahomorecka, Motywy polskie w twórczości Anatolija Awdijewskiego (na przykładzie opracowania pieśni Dionizego Bonkowskiego Handzia) Ewa Nidecka, Forma antyfony w twórczości Andrzeja Nikodemowicza Jolanta Münch, Pieśń romantyczna w poglądach Roberta Schumanna Katarzyna Sobas-Klocek, Integracja tematyczna w Requiem op. 89 Antonína Dvořáka PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA MUZYKI Mirosław Dymon, Katarzyna Peszko, Preferencje muzyczne osób starszych Anita Lehmann, Relacje teorii i praktyki w nauczaniu muzyki. Błędy najczęściej popełniane przez uczących się gry na instrumentach muzycznych Krzysztof Uściłowski, Edukacja muzyczna w zreformowanym systemie szkolnictwa w Polsce 1998–2009 WSPÓŁCZESNA I HISTORYCZNA PERSPEKTYWA MUZYKI Małgorzata Zarębińska, Zygmunt Herembeszta in memoriam Stefan Münch, Ifigenia w Taurydzie, czyli mit szczęśliwie zakończony Mirosław Dymon, Paweł Paluch, 50 lat profesjonalnego kształcenia akordeonistów na Podkarpaciu Karol Medňanský, Wpływ różnych dziedzin nauki i sztuki na muzykę Tatiana ©vajková, Tvorba Iris Szeghy pre spevácke zbory TWÓRCY I ICH DZIEŁA Krzysztof Kostrzewa, Uwagi o książce: Lubomír Spurný i Jiří Vyslouľil, Alois Hába: A Catalogue of the Music and Writings, wyd. Koniasch Latin Press, Praga 2010, XIX + 251 ss.,ISBN 978-80-86791-78-4       TABLE OF CONTENTS Preamble FORM, STRUCTURE AND MANNER OF EXISTENCE OF MUSICAL WORK Rev. Tadeusz Bratkowski, St. Matthew’s Passion for male choir in the musical interpretation by rev. Wojciech Lewkowicz Olena Drahomorecka, Polish Motifs in the Works of Anatoly Avdievsky (on the example of inter-pretation of Dionizy Bonkowski’s song Handzia) Ewa Nidecka, A form od Antiphon in the Works of Andrzej Nikodemowicz Jolanta Münch, A Romantic Song in the Views of Robert Schumann Katarzyna Sobas-Klocek, Thematic integration in Requiem op. 89 by Antonín Dvořák PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS OF MUSIC Mirosław Dymon, Katarzyna Peszko, Music preferences of elderly in social care house Anita Lehmann, Relations between Theory and Practice in Music Teaching. The most frequently mistakes made in the process of learning musical instruments Krzysztof Uściłowski, Musical Education after Transformations in the Polish Education System 1998–2009   MODERN AND HISTORIC PROSPECT OF MUSIC Małgorzata Zarębińska, Zygmunt Herembeszta in memoriam Stefan Münch, Ifigenia in Tauris, or a Myth with a happy ending Mirosław Dymon, Paweł Paluch, 50 years of professional Teaching of accordionists in the Podkarpacie Region Karol Medňanský, Influenca disciplines of Science and Art forms the Music Tatiana ©vajková, Iris Szeghyna’s Works on choral ensembles FRAMERS AND WORK Krzysztof Kostrzewa, Review of the book: Lubomír Spurný and Jiří Vyslouľil, Alois Hába: A Catalogue of the Music and Writings, pub. Koniasch Latin Press, Prague 2010, XIX + 251 pp.,

Skip to content