[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Antropologia sztuk walki. Studia i szkice z socjologii i filozofii sztuk walki, Biblioteka Lykeion, t. 16

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Przedmowa Prof. Kazimierza Obodyńskiego   Wstęp   Część  I. Studia z socjologii sztuk walki i systemów pokrewnych 1.1. O socjologii sztuk walki – uwagi wstępne 1.1.1. Stan refleksji naukowej 1.1.2. Socjologia sztuk walki w badaniach szkoły rzeszowskiej 1.2. Symboliczny i religijny wymiar sztuk walki w obszarze dzisiejszej kultury masowej 1.2.1. Obszary dialogu i „kompromisu” kulturowego 1.2.2. Autentyczność i produkty marketingowe 1.2.3. Wyprzedaż duchowości w popkulturze 1.2.4. Buble synkretyzmu 1.3. Semiotyka i symbolika sztuk walki 1.3.1. Sztuka a sztuki walki 1.3.2. Symbolika w sztuce walki – przykład idōkan budō 1.3.3. Sztuki walki w małych formach graficznych 1.4. Socjologia psychofizycznych systemów samorealizacji 1.5. Instytucjonalizacja sztuk walki 1.5.1. Sztuka walki w procesie instytucjonalizacji – uprawnienia do nauczania jūjutsu 1.6. Społeczno-kulturowe uwarunkowania dalekowschodnich sztuk walki na przykładzie japońskiego budō 1.6.1. Sztuki walki jako alternatywna postać kultury fizycznej 1.6.2. Historyczno-społeczne uwarunkowania powstania bujutsu i budō w Japonii 1.6.3. Społeczno-moralne uwarunkowania bushidō i budō 1.6.4. Arystokracja samurajskiej cnoty 1.6.5. Socjologiczno-kulturowe ujęcie budō współcześnie uprawianego na Zachodzie 1.6.6. Oddziaływania wzorotwórcze 1.7. Szkice o metodologii oraz wybranych aspektach i polach socjologicznej eksplantacji fenomenu sztuk walki 1.7.1. Metodologia socjologii sztuk walki 1.7.2. Obszary problemowe 1.7.3. Komercjalizacja 1.7.4. Dōjō jako grupa społeczna 1.8. Styl życia osób uprawiających sztuki walki – żyć zdrowo, aktywnie i kreatywnie 1.8.1. Uczestnictwo w kulturze i kulturze fizycznej 1.8.2. Styl życia zaawansowanych praktyków sztuk walki   Część II. Droga Wojownika. Studia z filozofii sztuk walki 2.1. Różne perspektywy i ujęcia filozoficzne sztuk walki 2.2. Prakseologia a etyka sztuk walki w perspektywie orientalnej filozofii sportu 2.3. Indoktrynacja na buddyzm? 2.4. Stoicka filozofia azjatyckich sztuk walki 2.5. Szkic o filozofii idō 2.6. Humanizm dzisiejszego budō a personalizm   Część III. Ku integralnej antropologii sztuk walki 3.1. Człowiek czy broń – antropologia czy hoplologia 3.2. Jaka antropologia na miarę nowego paradygmatu? 3.3. Człowiek w antropologii sztuk walki 3.3.1. Przesłanki światopoglądowe 3.3.2. Różne ujęcia antropologiczne 3.3.3. Antropologia psychofizycznego postępu 3.4. Cielesność w antropologii sztuk walki   Bibliografia wybranych prac autora   Spis tabel, rycin i zdjęć   Ważniejsze skróty   Indeks nazwisk   Indeks ważniejszych pojęć  Biblioteka Lykeion

Skip to content