[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z zakresu metaforyzacji językowej. Przedmiotem zainteresowania Autora stają się procesy metaforyzacji pola semantycznego „zwierzęta” w odniesieniu do człowieka. Na materiał badawczy składają się trzy korpusy językowe: polski, rosyjski i angielski.    Pierwsza część rozprawy obejmująca zagadnienia semantyczne i pragmatyczne pokazała w sposób wyrazisty głębokie zanurzenie kulturowe metafor, które motywuje ich znaczenie i pokazuje pewne odrębności językowo-kulturowe, jak i uniwersalizmy znaczeń. W drugiej części omawiane są funkcje składniowe metafor odzwierzęcych w strukturze wypowiedzenia. Interpretacja struktur metafor w wypowiedzeniach budzi podziw swą precyzją naukową, logiką i konsekwencją wykładu.     Wartość pracy podnosi dołączony polsko-rosyjsko-angielski leksykon metafor odzwierzęcych, co pozwala nie tylko całościowo ująć zakres opisywanego materiału faktograficznego, ale przede wszystkim ujawnia specyfikę zmian metaforycznych opisywanego pola semantycznego w każdym języku. Jest to niezwykle cenne, zwłaszcza dla praktyki dydaktycznej i translatorskiej.

Skip to content