[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Archeologia archiwalna. Materiały Cesarskiej Komisji Archeologicznej do badań nad dziedzictwem materialnym wschodniej Polski, cz. 1

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Format

Liczba stron

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

seria: Collectio Archaeologica Ressoviensis

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I.
Historia Cesarskiej Komisji Archeologicznej w Sankt Petersburgu

Rozdział II.
Dziedzictwo kulturowe Polski a Cesarska Komisja Archeologiczna

Rozdział III.
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Sejkowicach w pow. gostynińskim

Rozdział IV.
Nikołaj Awenarius i jego działalność archeologiczna na ziemiach polskich

Korespondencja z cesarską komisją Archeologiczną
Spis zabytków ze zbiorów n. Awenariusa udokumentowanych w archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej
Plomby typu drohiczyńskiego
Pozostałe zabytki ze zbiorów n. Awenariusa w archiwum CKA

Rozdział V.
Louis de Fleury – poszukiwacz starożytności z Kępy Giełczyńskiej

L. de Fleury i wczesnośredniowieczne cmentarzyska na wschodnim Mazowszu
Cmentarzyska opisane przez L. de Fleury’ego w świetle obecnego stanu badań
Kokoszki, Kotówek (Rostki Małe) i Ruś w pow. łomżyńskim
Pozostałe cmentarzyska

Posłowie
Spis wydawnictw źródłowych i opracowań
Archival archaeology. Materials of the Imperial Archaeological Commission for research on the material heritage of Poland: part I (Michał Dzik, Aleksandr Musin) – Summary

Архивная археология. Материалы Императорской археологической комиссии и исследование материального культурного наследия Польши: часть I (Михал Дзик, Александр Мусин)– резюме

Skip to content