[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Przedmowa, Archiwa i kancelarie kościelne: Władysław P. Wlaźlak – Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie – dzieje i zasób, Paweł Wolnicki – Pergaminy proweniencji papieskiej dla diecezji i archidiecezji częstochowskiej, Stanisław Nabywaniec – Urzędy metrykalne w Galicji w świetle „Kancelaryi Parafialnej” ks. Alojzego Jougana, Wskazówki bibliograficzne: Бoгдaнa Петришак – Пергаментні грамоти Центрального державного історичного архіву у Львові – до історії львівської архідієцезії у середньовіччі / Dokumenty pergaminowe do dziejów archidiecezji lwowskiej w średniowieczu w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, Василь Говгера, Станіслав Набиваніец – Джерела до організаційної структури – деканальної та парафіяльної – у Львівської єпархії в XVIII ст. / ¬ródła do badania struktury organizacyjnej – dekanalnej i parafialnej – w eparchii lwowskiej w XVIII w., Dokumenty: Dariusz Cichor – Nieznany dokument dotyczący wsi Czerniczyn koło Hrubieszowa w zbiorach Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze, Wacław W. Szetelnicki – Dokument Zygmunta III Wazy z 1595 r. dotyczący Lesienic z Archiwum Benedyktynek w Krzeszowie, Wioletta Zawitkowska – Dokumenty odpustowe papieża Leona XIII dla kościoła parafialnego w Radomsku w zbiorach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, Mieczysław Różański – Bulla erekcyjna diecezji łódzkiej „Christi Domini” z 10 XII 1920 r., Miscellanea: Lucyna Rotter – Symbolika zwierząt mitycznych na przykładzie „Fizjologa”, Bogdan Bobowski – Metody wytyczania granicy dóbr w świetle dokumentów książąt i rycerstwa księstwa rugijskiego (1168–1325), Józef Marecki – Herby województw i ziem polskich w „Statucie Łaskiego”, Notki o Autorach.

Skip to content