[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Archiwum domowe Jana Darowskiego, seria: Z Archiwum Pisarza, t. III

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Zestawienie skrótów   Wprowadzenie   JAN WOLSKI, Jan Darowski – okruchy biograficzne   Publikacje książkowe Jana Darowskiego   1. Teksty opublikowane – artykuły i utwory literackie 1.1. Wiersze i przekłady 1.2. Eseje, teksty polemiczne 1.3. Wywiad   2. Rękopisy, maszynopisy i wydruki komputerowe 2.1. Notatniki, notatki i rękopisy utworów Jana Darowskiego 2.2. Eseje (redagowane maszynopisy i wydruki komputerowe) 2.3. Miniatury aforystyczno-eseistyczne   3. Korespondencja Jana Darowskiego   4. Dokumenty elektroniczne   5. Księgozbiór Jana Darowskiego 5.1. Książki 5.2. Przewodniki, atlasy i mapy w języku polskim, angielskim, włoskim i niemieckim 5.3. Kasety VHS 5.4. Varia   MARIA KRAUZ, Z podziękowaniami za piękną okładkę – kształt językowy dedykacji w księgozbiorze Jana Darowskiego   Spis fotografii   Aneks 1. Korespondencja Herbert – Darowski (faksymile) 2. Korespondencja Miłosz – Darowski (faksymile)   Indeks nazwisk

Skip to content