[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Autokraci czy demokraci? Nauczycielskie kierowanie pracą klasy szkolnej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Procesy komunikacyjne w szkole
1.1. Relacje interpersonalne istotą procesu edukacyjnego
1.2. Czynniki warunkujące interakcje pomiędzy nauczycielem a uczniami na lekcji
1.3. Nauczyciel jako nadawca komunikatu
1.4. Słuchanie podstawą dialogu na lekcji
Rozdział 2. Nauczyciel w szkolnej rzeczywistości
2.1. Organizacja i kierowanie klasą szkolną
2.2. Klasa szkolna jako przestrzeń działania nauczyciela
2.3. Słów kilka o stylach nauczania
2.4. Czynniki determinujące styl nauczania nauczycieli
2.5. Interakcje w klasie szkolnej w świetle badań N.A. Flandersa
2.6. Skuteczny nauczyciel
Rozdział 3. Opis procedury badawczej
3.1. Przedmiot i cele badań
3.2. Metoda badawcza
3.3. Organizacja i przebieg badań
Rozdział 4. Deklaracje badanych nauczycieli dotyczące wybranych kategorii procesu lekcyjnego
4.1. Portret badanych nauczycieli
4.2. Deklaracje badanych nauczycieli na temat organizacji ich pracy w klasie szkolnej
4.2.1. Deklarowany styl nauczania nauczycieli
4.2.2. Elementy stylu nauczania badanych nauczycieli
4.2.2.1. Stosunek nauczycieli do aktywnego udziału uczniów w toku zajęć
4.2.2.2. Metody pracy nauczycieli
4.2.2.3. Kontrola działalności zespołu
4.2.2.4. Sposób ponoszenia odpowiedzialności za pracę i osiągnięcia klasy oraz rola nauczyciela w klasie jako członka grupy
4.2.2.5. Ocenianie pracy i osiągnięć uczniów
4.2.2.6. Stosunek nauczycieli do klasy
Rozdział 5. Obserwowane kategorie procesu lekcyjnego
5.1. Styl nauczania badanych nauczycieli
5.1.1. Styl nauczania nauczycieli w świetle dynamiki procesu interakcji w klasie
5.1.2. Styl nauczania nauczycieli w świetle wypowiedzi zorientowanych na treść lekcji i społeczno-emocjonalny „ładunek”
5.2. Emocjonalne i oceniające komunikaty badanych nauczycieli w relacjach komunikacyjnych z uczniami
5.2.1. Ciągły, niedyrektywny i ośmielający wpływ nauczycieli na uczniów
5.2.2. Krytykowanie i ciągłe udzielanie wskazówek
5.3. Poczucie własnej skuteczności jako predykator stylu nauczania nauczycieli
Dyskusja
Czy można inaczej? Kilka słów podsumowania
Bibliografia

Skip to content