[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Autonomizacja w nauczaniu języków obcych na studiach neofilologicznych. Na materiale języka rosyjskiego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Praca składa się z 6 rozdziałów, z których 4 pierwsze mają charakter teoretyczny i zarazem epiryczno-diagnostyczny, zaś dwa ostatnie rozdziały, kluczowe w tej rozprawie, zawierają opis procesu uczenia się języka rosyjskiego w oparciu o założenia i dyrektywy kształcenia autonomicznego. Z metodologicznego punktu widzenia jest to badanie roli czynników innowacyjnych w procesie opanowywania języka obcego na etapie średnio zaawansowanym. Efekty badawcze w rozdziale 6 i w zakończeniu uznaję jako pionierskie w rusycystycznej glottodydaktyce ze względu na ich autentyczną wartość poznawczą poświadczoną przez empiryczną weryfikację. Stanowią one również ważny wkład do wiedzy ogólnoglottodydaktycznej. Z recenzji prof. dra hab. Władysława Woźniewicza

Skip to content