[wcas-search-form]

39.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Badania interdyscyplinarne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 4

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ANDRZEJ BUKO, Wprowadzenie   Część I. Historycy i archeolodzy we wspólnych badaniach średniowiecza   ELŻBIETA KOWALCZYK-HEYMAN, Archeologia dla historyków, historia dla archeologów, czyli kilka uwag o programie kształcenia mediewistów DARIUSZ ANDRZEJ SIKORSKI, Jak wyglądałaby nasza wiedza o początkach Polski bez źródeł archeologicznych PIOTR PIĘTKOWSKI, Bobrzanie znad rzeki Bóbr czy „Obrzanie” znad Obry? O dyskusji polskich badaczy dotyczącej wzmiankowanego w tzw. dokumencie praskim z 1086 roku plemienia Pobarane GRZEGORZ KIARSZYS, Palimpsesty średniowiecznych krajobrazów w świetle metod nieinwazyjnych. Przykład archeologicznych studiów nad grodziskami powiatu górowskiego, woj. dolnośląskie MICHAŁ STARSKI, Reprezentatywność znalezisk archeologicznych dla badań nad kulturą materialną małego miasta w późnym średniowieczu na przykładzie Pucka   Część II. Archeologia a architektura   MARIAN RĘBKOWSKI, Początki architektury chrześcijańskiej na Pomorzu HANNA KÓČKA-KRENZ, ARTUR RÓŻAŃSKI, Wielkopolskie palatia pierwszych Piastów na tle europejskich wczesnośredniowiecznych zespo­łów rezydencjonalnych WOJCIECH CHUDZIAK, Relikty romańskiego kościoła w Kałdusie. Problem genezy w kontekście wyników najnowszych badań ANDRZEJ M. WYRWA, Grodowo-sakralny ośrodek w Łeknie. Podsumo­wanie badań (1982-2015). Komunikat LESZEK KAJZER , Badania dworów – nie tylko na Mazowszu ANDRZEJ ROZWAŁKA, Najstarsza architektura murowana w Lublinie. Wiele hipotez i długa droga do odkrycia prawdy ANDRZEJ BUKO, Rezydencja króla Daniela Romanowicza w Chełmie. Nowe odkrycia i nowe wyzwania badawcze JANUSZ FIRLET, ZBIGNIEW PIANOWSKI, Wawel średniowieczny w świetle badań archeologicznych ostatnich 40 lat MICHAŁ PROKSA, Pół wieku studiów nad romańskimi budowlami Przemyśla   Część III. Historia sztuki na pograniczach   DARIUSZ TABOR CR, Obraz w relacji do egzegezy biblijnej w wiekach średnich. Od bezpośredniej zależności od komentarza do samodzielnej interpretacji tekstu świętego PIOTR ŁOPATKIEWICZ, Problematyka fundatorska drewnianego kościoła w Haczowie w kontekście najnowszych ustaleń chronologicznych KATARZYNA MOSKAL, Na pograniczu sztuki i rzemiosła. Hafty gotyckie w Małopolsce

Skip to content