[wcas-search-form]

28.35 

Na stanie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Badania naukowe w rehabilitacji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

       Książka zawiera zbiór 30 artykułów naukowych, stanowiących cenne źródło wiedzy dla lekarzy, fizjoterapeutów i studentów kierunku fizjoterapia i lekarskiego. W publikacji znajdują się wytyczne American Cancer Society z 2012 r. dotyczące rehabilitacji chorych z chorobą nowotworową, prezentacja kompleksowego leczenia chorych ze schorzeniami i po urazie nerwów obwodowych. Znalazły się tu również analiza skuteczności i wskazań bądź przeciwwskazań stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych u chorych z wszczepionym układem stymulującym serca, metodyka według koncepcji PNF stosowana w leczeniu stawu skokowego, nowe metody rehabilitacji poudarowej wykorzystujące zjawiska plastyczności mózgu oraz badania wpływu asymetrycznego ułożenia ciała i nieprawidłowego napięcia mięśni w wieku niemowlęcym na współczynniki tylnej i przedniej symetrii tułowia (Posterior Trunk Symmetry Index – POTSI, Anterior Trunk Symmetry Index – ATSI).   Spis treści WSTĘP Marta Curyło Wpływ edukacji przedporodowej na stosowanie metod zmniejszających odczuwalność bólu w czasie porodu / The influence of pre-delivery education on the methods alleviating the perception of pain during delivery Michalina Czarnota, Adrian Kużdżał Poziom zgodności parametrów ruchomości oraz krzywizn kręgosłupa z wykorzystaniem inklinometru i aplikacji telefonicznej – doniesienia wstępne / The compatibility level of spine mobility and curvature parameters using an inclinometer and telephone application – preliminary reports Ewelina Czenczek-Lewandowska, Łukasz Przygoda, Marta Rachel, Ewa Szeliga, Aneta Weres, Joanna Baran Adherence to physiotherapy of patients with cystic fibrosis / Postawa pacjentów z mukowiscydozą wobec wykonywania zabiegów izjoterapeutycznych Grzegorz Gamracki, Krzysztof Kołodziej, Piotr Szpunar, Ewelina Drozd-Kobyłecka Wpływ treningu z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej na kontrolę równowagi ciała / The impact of training on the stabilometric platform on the control of the trunk Piotr Gawda, Piotr Majcher, Robert Rojewski, Anna Krawczyńska Ocena wpływu gorsetu korekcyjnego na utrzymanie statycznej równowagi ciała u młodocianych ze skoliozą / The impact of the corrective brace to maintain static equilibrium of the body in adolescents with scoliosis Krzysztof Graff, Justyna Terebińska, Adrian Ligaj, Agata świst Efektywność turnusu rehabilitacyjnego na spadek masy ciała pacjentów z otyłością prostą. Doniesienia wstępne / The effectiveness of rehabilitation treatment for weight loss in patients with simple obesity Igor Grygus, Angela Nohas Recourses Use Modern aspects of physical rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis / Nowoczesne aspekty rehabilitacji pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów Zuzana Hudáková, Marina Srpoňová Scoliosis and rehabilitation at scoliosis / Rehabilitacja chorych ze skoliozą Bożenna Karczmarek-Borowska, Teresa Pop Żywienie i aktywność fizyczna w profilaktyce nowotworów złośliwych (wytyczne American Cancer Society z 2012 roku) / Nutrition and physical activity in the prevention of malignant tumors (guidelines of American Cancer Society in 2012) Jerzy E. Kiwerski Kompleksowe leczenie uszkodzeń nerwów obwodowych kończyny górnej / Comprehensive treatment of lesions of the upper limb peripheral nerves Szymon Krupnik, Grzegorz Puzio, Izabela Staszczak-Gawełda, Agnieszka Stopa, Joanna Czesak, Marek Żak Ocena sprawności funkcjonalnej i zagrożenia upadkami u osób starszych z użyciem rożnych narzędzi badawczych / Assessment of functional capabilities and risk of falls in the elderly using a variety of research instruments Włodzisław Kuliński Zespoły bólowe kręgosłupa – problemy w diagnostyce i leczeniu / Spinal pain syndrome – diagnostic and therapeutic problems Włodzisław Kuliński Fizykoterapia u chorych z wszczepionym układem stymulującym serca / Physical therapy in patients with an implanted cardiac pacemaker Tomasz Maicki, Rafał Trąbka, Agata Pawełczyk, Wojciech Szwarczyk, Ewa Górna PNF concept in aspect of treatment of patient with orthopedic disorders in the foot / Koncepcja PNF w aspekcie leczenia pacjentów z zaburzeniami ortopedycznymi w stopie Anna Matlęga, Jolanta Stępowska, Krzysztof Graff Wpływ asymetrii niemowlęcej na wskaźniki POTSI i ATSI u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – doniesienia wstępne / The influence of infant asymmetry on parameters of POTSI and ATSI children in the preschool and early school – preliminary results Serhiy Nyankovskyy, Oleg Shadrin, Viktorija Klimenko, Dmytro Dobryanskyy, Olena Ivakhnenko, Marta Iatsula, Marjana Javorska Nutritional deficiencies in children of the first 3 years of life in Ukraine / Braki żywieniowe u dzieci w pierwszych trzech latach życia na Ukrainie Józef Opara Nowe metody rehabilitacji poudarowej wykorzystujące zjawiska plastyczności mózgu / New methods of rehabilitation post-stroke using mechanisms of plasticity of the brain Anna Opoka-Trela, Anna Bejster, Katarzyna Kobaka, Ludwika Sadowska Wpływ hipoterapii na rozwój psychoemocjonalny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / The Effect of hippotherapy on psychoemotional development of children with cerebral palsy Teresa Pop, Agata Kuźniar, Marta Szeliga, Elżbieta Wieliczko, Joanna Lech Wpływ rehabilitacji na funkcję lokomocji u pacjentów po przebytym udarze mózgu / Impact on the function of locomotion rehabilitation in patients after stroke Teresa Pop, Joanna Lech, Aleksandra Para, Agata Kuźniar, Joanna Glista, Maria Pabis Wpływ treningu nordic walking na wydolność krążeniowo-oddechową kobiet po 50 roku życia / The influence of Nordic Walking training on the efficiency of cardiovascular and respiratory systems in women over 50 years old Teresa Pop, Karolina Gruszczyńska, Agnieszka Wiśniowska, Agnieszka Kukiełka, Dorota Szczygielska Wartość prognostyczna skali Harrisa w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych / The prognostic value of Harris Hip Score in treatment of coxarthrosis Małgorzata Rycyk, Dorota Boniek-Poprawa, Marek Maciejewski, Krzysztof Marczewski Czy pacjenci z grupy 80+ odnoszą największe korzyści z rehabilitacji? / Do patients over 80 years benefit most from rehabilitation? Marina Srpoňová, Zuzana Hudáková Modified lymph massage as a part of rehabilitation after ankle injury / Masaż limfatyczny zmodyfikowany w ramach rehabilitacji po kontuzji kostki Peter Takáč, Anna Kubincová ICF WHO classification in clinical evaluation of pulmonary rehabilitation /Klasyfikacja ICF w klinicznej ocenie rehabilitacji oddechowej Paweł Trela, Ludwika Sadowska, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Łukasz Przygoda, Anna Bejster Wpływ długotrwałej hipoterapii na rozwój ruchowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Long-term impact of hippotherapy on motor development of children with cerebral palsy Edward Walczuk Analiza wskaźników niepełnosprawności w przypadku raka gruczołu mlekowego i określenie potrzeby przeprowadzenia zabiegów rehabilitacji medycznej / Analysis of indicators of disability in the case of mammary cancer and determine the need for medical rehabilitation treatments Agnieszka Wiśniowska, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska Styl życia a występowanie dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym u osób w wieku 40–50 lat / Lifestyle and the occurrence of pain in the lumbar-sacral in people aged 40–50 years Katarzyna Włodyka, Romuald Włodyka, Teresa Pop, Heiner Austrup, Justyna Leszczak Samoocena stanu zdrowia i aktywności fizycznej osób starszych / Self-evaluation of medical condition and physical activity of elderly people Wiesław Wojtanowski, Agnieszka Jankowicz-Szymańska Motoryczność osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zdrowych / Motor fitness among people with mental handicap and healthy people Marta Wolanin, Rafał Sapuła, Adam Topolski, Antoni Wolanin, Krzysztof Marczewski Skala zaburzeń poznawczych wśród osób starszych rehabilitowanych z powodu zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa – doniesienia wstępne / Scale of cognitive disorders among persons after rehabilitation due to low back pain – preliminary reports Marek Woszczak, Karolina Matusik, Marcel Kotkowski Ocena stanu wysklepienia stop u dzieci ze środowisk wiejskich / Assessment of foot arch in children from rural areas

Skip to content