[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI: Wstęp, Anna Bartosiewicz, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz, Recepta pielęgniarska: opinie pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, Anna Bednarek, Lucia Dimunova, Jana Rakova, Violetta Mianowana, Karolina Bednarek, Ocena bólu u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, Anna Fąfara, Marzena Trąd, Stosowanie przymusu bezpośredniego przez personel medyczny u chorych psychicznie w procesie hospitalizacji, Krzysztof Fudali, Barbara Gugała, Wybrane problemy opiekuńcze rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie, Agnieszka Grochulska, Małgorzata Lesińska-Sawicka, Rola pielęgniarki w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych, Anna Grzebień, Sylwia Durlej-Kot, Jan Juzwiszyn, Edyta Ośmiałowska, Dariusz Janczak, Opieka pielęgniarska nad pacjentem w podeszłym wieku leczonym chirurgicznie z powodu raka płuca na podstawie klasyfikacji ICNP, Anna Krawiec, Angelika Ciupińska, Filip Osuchowski, Samoocena zespołów bólowych dolnej części kręgosłupa pracowników sezonowych farm w Szkocji i Niemczech, Małgorzata Lesińska-Sawicka, Agnieszka Grochulska, Ewelina Kochana, Pacjent odmienny kulturowo – jego potrzeby i oczekiwania, Iwona Malinowska-Lipień, Agnieszka Powązka, Maciej Machaczka, Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek hematologicznych, Renata Mroczkowska, Gabriela Ptaszek, Barbara Stołecka, Karina Wawros, Lucyna Graf, Mariola śleziona, Bogusława Serzysko, Piotr Jerzy Gurowiec, Wpływ edukacji zdrowotnej w okresie wczesnej adolescencji na niwelowanie ryzykownych zachowań zdrowotnych, psychospołecznych i behawioralnych u dorosłych z wrodzoną wadą serca, Anna Pieniążek, Joanna Woś, Joanna Błajda, Edyta Barnaś, Analiza porównawcza doświadczeń z odbytego porodu przez rodzące w XX i XXI wieku, Małgorzata Nagórska, Dagmara Fuksa, Dorota Bassara-Nowak, Katarzyna Wardak, Wiedza i postawy studentów kierunków medycznych na temat transplantacji narządów, Magdalena Siry, Zdzisława Chmiel, Teoretyczne założenia a praktyczna opieka pielęgniarska nad pacjentem żywionym pozajelitowo – studium przypadku, Natasza Tobiasz-Kałkun, Józef Ryżko, Szkodliwe praktyki medycyny niekonwencjonalnej na przykładzie samoleczenia zaparć u kobiet w ciąży w regionie Podkarpacia, Wojciech Antoni Turski, Marta Bańka, Stosunek polskich studentów wobec osób niepełnosprawnych, Anna Woźnica, Dorota Gutkowska, Wiedza pielęgniarek na temat wybranych zagrożeń zawodowych w ich miejscu pracy, Izabela Wróblewska, Małgorzata Dziechciaż, Zuzanna Wróblewska, Jerzy Błaszczuk, Opieka pielęgniarska sprawowana nad osobami w podeszłym wieku na przykładzie Niemiec, Austrii i Francji, Jolanta Wytrzęś, Barbara Gugała, Nietrzymanie moczu jako problem obciążający emocjonalnie

Skip to content