[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Bariery i zmiana. Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp   CZĘśĆ I Perspektywy, wyzwania i zmiana przestrzeni osób z niepełnosprawnością   Ewa Nałącz-Kłos, The Gateway Award – nowa perspektywa i szansa kreatywnej pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną   Henryk Waszkowski, Proces inkluzji społecznej harcerzy z niepełnosprawnością na przykładzie ruchu drużyn Nieprzetartego Szlaku   Delfina Ertanowska, Wykluczenie społeczne i bariery edukacyjne na przykładzie mniejszości etnicznej Ukraińców-Łemków w Polsce. Historia i współczesność   Sylwia Zubrzycka, Rola asystenta rodziny w inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością   CZĘśĆ II Edukacja i zmiana – ku inkluzji i włączaniu osób z niepełnosprawnością   Agata Kułaga, Przygotowanie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną do funkcjonowania w otwartym społeczeństwie   Emilia Wieczorek, Studenci z niepełnosprawnościami – ujęcie statystyczne. Egzemplifikacja ZSN Ad Astra UAM – jakość życia studentów z niepełnosprawnościami UAM   Marzena Baran, Gotowość kandydatów na nauczycieli do edukacji inkluzyjnej w szkole ogólnodostępnej   Maciej Kokoszka, Edukacja w procesie readaptacji społecznej skazanych   Klaudia Sabat-Zabłotni, Inkluzja społeczna byłych więźniów – szanse czy bariery w perspektywie przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych   CZĘśĆ III Szkoła oraz oddziaływania wspierające proces inkluzji i włączania   Grzegorz Całek, Szkoła włączająca czy wyłączająca? Rzeczywistość szkolna widziana oczami rodziców dzieci z zespołem Aspergera   Katarzyna Król, Mariola Sokół, Izabela Ważna, Integracja i wspólna zabawa szansą aktywnego wspierania dzieci z niepełnosprawnością   Agnieszka Leś, Życie młodego człowieka z niepełnosprawnością w obliczu wyzwań edukacyjnych i zawodowych   Joanna Inglot-Kulas, Joanna Mazurkiewicz, Marlena Czernisz, Fundacja Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane jako przykład dobrych praktyk w zakresie nowatorskich rozwiązań dotyczących działań normalizacyjnych i włączających   Janusz Kawa, Wybrane koncepcje i teorie Floriana Znanieckiego i ich odniesienie do osób w starszym wieku   Justyna Drożdż, Wybrane dokumenty prezentujące prawa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do edukacji w Wielkiej Brytanii   Zakończenie   Noty o autorach

Skip to content