[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Bezpieczeństwo. Prawa człowieka. Stosunki międzynarodowe, tom 1

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp   Grzegorz Baziur, Rosyjskie działania dezinformacyjne przeciw Polsce oraz ich percepcja społeczna i skutki – próba analizy problemu   Dominik Boratyn, Rola straży gminnych w lokalnym systemie bezpieczeństwa   Katarzyna Cyrkun, Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego związane z przyszłością broni autonomicznej rozpatrywane w kontekście międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych   Grzegorz Ćwikała, Unia Europejska kontra NAFTA – argumentacja środowiska „Najwyższego Czasu!” w latach 1990–2004   Janusz Kawa, Wpływ aktów terroryzmu na społeczeństwo w XX i XXI wieku na przykładzie osób starszych   Laura Koba, Charakterystyka porównawcza Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Arabskiej Karty Praw Człowieka   Krzysztof Koźbiał, Bezpieczeństwo zewnętrzne europejskich mikro państw   Mira Malczyńska-Biały, Nieuczciwe praktyki handlowe a bezpieczeństwo konsumentów w Unii Europejskiej  Aleksandra Murat-Bors, Polski komponent amerykańskiej tarczy antyrakietowej jako determinanta bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej   Jan Niemiec, Determinanty polityki zagranicznej Republiki Turcji wobec państw muzułmańskich   Grzegorz Pawlikowski, Traktat o otwartych przestworzach – udział (2002–2018) i perspektywy dla Rzeczypospolitej Polskiej   Marcin Podsiadło, Istota kształtowania systemu edukacji dla bezpieczeństwa w Polsce   Łukasz Potocki, Polityka obrony kontynentu europejskiego – PESCO jako instrument realizacji   Małgorzata Waksmundzka-Szarek, Współpraca administracji rządowej w województwie z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej   Krzysztof Żarna, Prawo do porządku społecznego i międzynarodowego na przykładzie Organizacji Narodów Zjednoczonych

Skip to content