[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Bezpieczeństwo. Prawa człowieka. Stosunki międzynarodowe, tom 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI


Wstęp 

Adrian Berski Do Irish courts and the European Court of Human Rights Have Achieved the Correct Balance Between Protection of the Rights of Individual Prisoners and Pragmatic Concerns Regarding the Proper Functioning of the Prison System?

Paweł Bielawski Religia pokoju czy religia wojny? Islam w perspektywie myśli Guillaume’a Faye’a

Laura Koba Prawa gwarancyjne – kształtowanie się świadomości praw człowieka

Mirosław Lakomy Refleksje historyczno–politologiczne na temat kryzysu imigracyjnego w Europie

Rafał Łętocha Trzecia generacja praw człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła

Mira Malczyńska-Biały Mechanizmy tworzenia i ekonomia polityki konsumenckiej

Zbigniew Małodobry, Halina Rogalska, Jana Depešová Dylematy moralne funkcjonariuszy policji podczas użycia środków przymusu bezpośredniego

Maciej Milczanowski Rola polityki w działaniach stabilizacyjnych fazy IV operacji „Iracka Wolność 2003–2010” w kontekście uniwersalnych praw człowieka

Beata Molo Polityka ochrony klimatu w Niemczech w drugiej dekadzie XXI wieku – uwarunkowania, cele i wyzwania

Aleksandra Nowak, Fryderyk Zoll Prawo do prywatności – wymogi dotyczące bezpieczeństwa publicznego w świecie cyfrowym 

Maria Ochwat Dobrobyt i stabilizacja a prawa człowieka w Singapurze

Anna Paterek Między humanitaryzmem a zagrożeniem – dyskusje wokół sekurytyzacji migracji na przykładzie Niemiec

Patryk Pleskot Geneza Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (1989–1990)

Patrycja Trzeja Detencja w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w kontekście praw i wolności jednostki

Piotr Zięba Upamiętnianie w cieniu walki politycznej. Debata wokół Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Krzysztof Żarna Polityka zagraniczna państwa – cele, funkcje i środki realizacji

Krzysztof Żarna Determinanty polityki zagranicznej państwa

Skip to content