[wcas-search-form]

28.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Bezpieczeństwo. Prawa człowieka. Stosunki międzynarodowe, tom 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Krzysztof Żarna

Wstęp

Klaudia Cenda-Miedzińska, Funkcjonowanie organów ochrony praw człowieka w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym na przykładzie Afgańskiej Niezależnej Komisji Praw Człowieka
Henryk Chałupczak, Naruszanie praw człowieka jako współczesne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ujęciu politologicznym
Nadiia Chudyk-Bilousova, Right to social security of internally displaced persons under the Legislation of Ukraine
Bruno Drweski, Doktryna praw człowieka i kwestia praw zbiorowych
Anna Głogowska-Balcerzak, Artykuł 4 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w świetle współczesnych standardów dotyczących zwalczania niewolnictwa i poddaństwa
Stanisław Hady-Głowiak, Katarzyna Kruczek, Prawne aspekty dotyczące wykorzystania systemu monitoringu wizyjnego w kontekście zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jednostki
Jolanta Itrich-Drabarek, Kamil Mroczka, Równy dostęp obywateli do służby publicznej jako przykład respektowania praw człowieka w Polsce
Hubert Kotarski, The quality of life in a city in relation to the sense of security of its inhabitants based on Rzeszowska diagnoza społeczna [Rzeszów Social Diagnosis]
Krzysztof Koźbiał, Miejsce praw człowieka w polityce zagranicznej Konfederacji Szwajcarskiej
Nikoloz Legashvili, Russia lost massive deportation cases of Georgians, before the European Court of Human Rights
Arkadiusz Machniak, Szahidki. Kobiety-samobójczynie we współczesnych zamachach terrorystycznych
Henryk Noga, Joanna Jarczak, Instytucja tymczasowego aresztowania jako przesłanka legalnej ingerencji w prawa człowieka
Grzegorz Pawlikowski, Działalność służb specjalnych a prawa człowieka – standardy międzynarodowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia
Patryk Pleskot, On your and our human rights. The activities of the Helsinki Committee in Poland as an example of the 1989 internationalisation of Helsinki movement actions undertaken in People’s Poland
Zuzanna Przyszlak, Sytuacja prawna osób interseksualnych w świetle prawa międzynarodowego
Serhiy Rabinovych, Exercise of Human Rights and legal evidence: Approach from the Perspective of the Sociology of Knowledge
Filip Radoniewicz, The surveillance of ICT networks – selected issues
Mykola Sambor, Influence factors on the realization of the right to freedom of peaceful assembly in Ukraine: theoretical and legal aspects
Kamil Szpyt, Robot też człowiek, czyli pomiędzy „prawami sztucznej inteligencji” a „prawem do sztucznej inteligencji”
Jaroslav Vencálek, Ideologické omezování kulturní a politické plurality jako globální riziko XXI. Století
Liliia Yarmol, Freedom of Expression: Problems of legal implementation in Ukraine
Wiesław Wacławczyk, Russia and the Idea of Civil Liberties
Dominika Zięba, Stosunki polsko-rosyjskie a dekomunizacja pomników wdzięczności w Polsce
Krzysztof Żarna, Działalność edukacyjna Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Skip to content