[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Bezpieczeństwo. Prawa człowieka. Stosunki międzynarodowe, tom 4

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Mira Malczyńska-Biały
Wstęp
Sebastian Czechowicz
Obowiązkowe szczepienia ochronne w pryzmacie wybranych praw człowieka
Grzegorz Ćwiękała
Kwestia prawa do przerywania ciąży w koncepcjach libertariańskich na przykładzie Murraya Newtona Rothbarda
Anna Deryng-Dziuk
Dyskryminacja pracownika jako naruszenie konstytucyjnych praw i wolności człowieka
Adam Jakuszewicz
Prawo pracownika do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego a zwolnienie z pracy w związku z postępowaniem niezgodnym z systemem wartości pracodawcy lub charakterem zajmowanego stanowiska w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Marcin Jastrzębski
Pomiędzy równością a „efektywnością”. Zasada równości materialnej wyborów w systemie Europejskiej konwencji praw człowieka
Anna Jońca
Komitet Praw Dziecka ONZ i jego rola w systemie ochrony praw człowieka
Klaudia Juga
Prawa człowieka a orientacja seksualna i tożsamość płciowa: prawne instrumenty Unii Europejskiej w obszarze ochrony praw osób LGBTI
Zbigniew Klima
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady – szansa na wzmocnienie pamięci o polskich ofiarach obozów koncentracyjnych
Magdalena Księcikowska
Konstytucyjne gwarancje podstawowych praw człowieka. Analiza prawnoporów-nawcza wybranych zapisów ustaw zasadniczych w Polsce i we Włoszech
Mirosław Lakomy
Jeremiada o wirusie. Zarys historii politycznej zarazy
Piotr Litka, Zdzisław Lorek, Grzegorz Pawlikowski
Julian (Idel) Leszczyński – świadek i badacz Holocaustu
Mira Malczyńska-Biały
Idea bezpieczeństwa i ochrony konsumentów
Zbigniew Małodobry, Gabriel Banesz, Ewelina Piekarz
Rola i oddziaływanie współczesnych technologii w zagrożeniu młodzieży szkolnej cyberprzestępczością
Przemysław Mazur
Dżihad gwałtu – od Koranu do „Dabiq”. Niewolnictwo i przemoc seksualna w Państwie Islamskim
Janusz Nowak
Prawo do wynagrodzenia za pracę a egzekucja z wynagrodzenia za pracę
Michał Nowosad
Freedom of Information Act (USA) jako unikalne narzędzie pozyskiwania informacji niezbędnych dla rozwoju badań nad prawami człowieka oraz ich ochrony
Anna Podolska
Prawo do prywatności – podstawowe, ograniczone czy zbędne?
Marcin Podsiadło
Stan wiedzy dzieci w wieku 5–13 lat dotyczący segregacji odpadów na przykładzie Mysłowic
Łukasz Rąb
Bezwarunkowy dochód podstawowy – utopia czy urzeczywistnienie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka?
Wiesław Wacławczyk
Idea wolności – słowa Cypriana Norwida na tle koncepcji Johna Miltona
Piotr Zięba
O dialog i pojednanie – “Gazeta Wyborcza” w debacie wokół Centrum przeciwko Wypędzeniom w latach 2002–2003
Krzysztof Żarna
Majowy kryzys 1938 r. w Pierwszej Republice Czechosłowackiej

Skip to content