[wcas-search-form]

39.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Bezpieczeństwo. Prawa człowieka. Stosunki międzynarodowe, tom 5

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wstęp
Dominik Boratyn
Działalność wybranych służb mundurowych w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19
Katarzyna M. Cwynar
Pacyfizm jako idea bezpieczeństwa społecznego
Grzegorz Ćwiękała
Sytuacja związków zawodowych sportowców w relacjach ze związkami sportowymi, ligami zawodowymi i klubami sportowymi w Polsce
Daniel Haník
Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie – wybrane zagadnienia
Laura Koba
Polskie dychotomiczne społeczeństwo obywatelskie
Łukasz M. Koczur
Zagrożenie bronią jądrową a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku
Katarzyna Kwak
Jednostka i jej prawa w publicystyce Thomasa Paine’a
Arkadiusz Machniak
Komórka sztabowa CIMIC Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie podczas misji ISAF. Aspekty wizerunkowe i humanitarne
Jana Depešová, Zbigniew Małodobry, Sylwia Łaś
Rozwój technologiczny zagrożeniem dla wartości ludzkich
Artur Niedźwiecki
Dylematy ochrony praw człowieka w epoce (neo)liberalizmu
Paweł Nowicki
Rozwój przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe
Filip Pańczyk
Dostęp do procedury udzielania ochrony międzynarodowej w czasie pandemii COVID-19
Karol Piękoś
Ograniczenia praw człowieka w okresie stanu wyjątkowego: ujęcie teoretyczno-praktyczne na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej
Marcin Podsiadło
Wpływ świadczenia 500+ na wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych na przykładzie Mysłowic
Iwona Ryniak-Olszanka
Ochrona praw ludności rdzennej w ASEAN – stracona szansa?
Julia Stawiarz
Dostęp do legalnej aborcji w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Europejskiej konwencji praw człowieka
Ryszard Suduł
Prawa człowieka a ratownictwo społeczne w Polsce
Krzysztof Ślaski
Pożądany kształt polskiej procedury korekty płci metrykalnej na gruncie standardów Europejskiej konwencji praw człowieka – zagadnienia podstawowe
Jaroslav Vencálek
Inkluzívna diferenciácia sveta
Wiesław Wacławczyk
Standardy dziennikarstwa i konflikt wartości w świetle sprawy Bladet Tromsø i Stensaas przeciwko Norwegii
Jakub Wróbel
Polityka zagraniczna jako narzędzie do realizacji celów państwa
Julia Wydrzyńska
Łamanie praw kobiet na świecie na przykładzie rządów talibów w Afganistanie
Oliwia Wyrzykowska
Rola sygnalistów w służbach mundurowych i specjalnych jako jeden ze sposobów na walkę z naruszeniami praw człowieka
Jan Zapolski-Downar
Zjawisko handlu ludźmi – czy międzynarodowe mechanizmy ochrony praw człowieka można uznać za skuteczne?
Dominika Zięba
Działalność Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania antysemityzmowi
Piotr Zięba
Debata wokół kwestii roszczeń reparacyjnych Polski wobec Niemiec na łamach prasy polskiej w roku 2004 – polityczny humbug czy historyczny trup w szafie?
Krzysztof Żarna
Polityka bezpieczeństwa Republiki Słowackiej w latach 1993–1997

Skip to content