[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym i kosmicznym

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wstęp

Sabina Kubas Suwerenność państwa w przestrzeni powietrznej

Telesfor Marek Markiewicz Ekonomiczno-finansowe aspekty bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej

Magdalena Matusiak-Frącczak Prawne aspekty bezpieczeństwa lotów cywilnych po 11 września 2001 r. Zmiany, problemy, perspektywy

Tomasz Balcerzak, Katarzyna Kostur-Balcerzak, Małgorzata Żmigrodzka Cybersecurity in civil aviation

Ewa Stafiej System kontroli bezpieczeństwa i czynniki jego gwarancji wobec zagrożeń w transporcie lotniczym

Marek Podraza Zestrzelenie cywilnego statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego

Dolores Gracja-Piwek Proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym

Andrzej Fellner „Safety Case” i „Business Case” – determinanty zarządzania bezpieczeństwem lotniczo- kosmicznym

Agnieszka Fortońska Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego – gwarant bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego?

Stanisław Ludwikowski Obrót technologią i sprzętem lotniczym o przeznaczeniu wojskowym w kontekście bezpieczeństwa militarnego państwa a umowa offsetowa

Robert Konieczka Udział ekspertów w postępowaniach związanych z zaistnieniem wypadku lotniczego

Aleksandra Śliwoska Czy wolno strzelać do dronów? Czyli o tym, jak bronić granic państwa i swoich domów przed bezprawną ingerencją bezzałogowych statków powietrznych

Marek Stus Regulacja praw pasażerów linii lotniczych w USA

Stefan Marek Grochalski, Paweł Szewczyk Bezpieczna przestrzeń kosmiczna eliminująca potencjalny problem globalny. Wymiar prawnomiędzynarodowy

Anna Hurova Remote sensing as a mean for future of space mining: legal aspects

Noty o autorach

Skip to content