[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 2: źródła drukowane

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Bibliografia jest kontynuacją wydanej w 1992 r. Bibliografii dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918 i obejmuje źródła drukowane. Bogaty materiał uporządkowano według kryteriów rzeczowych, cześć pierwsza rejestruje źródła normatywne poczynając od ogólnopaństwowych i krajowych ustaw, a na statutach i regulaminach wewnętrznych poszczególnych instytucji kończąc, część druga – źródła szkolne informujące o funkcjonowaniu różnych typów szkół, placówek oświatowych, nauczycieli i uczniów, część trzecia – dorobek galicyjskiej myśli pedagogicznej, projekty reform oświatowych, przegląd dyskusji nad problemami oświatowymi toczonymi w sejmie, na łamach prasy lub w oddzielnych publikacjach. Bibliografia ma charakter dydaktyczny i informacyjny, przeznaczona jest dla studentów, nauczycieli i osób zajmujących się naukami historycznymi.

Skip to content