[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 3: Opracowania z lat 1991–2008

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wstęp   Wykaz skrótów   I. DZIAŁ OGÓLNY 1. Stan badań nad dziejami oświaty w Galicji 2. ¬ródła i wiadomości o materiałach źródłowych 3. Opracowania podręcznikowe do historii wychowania   II. OGÓLNY ZARYS DZIEJÓW OśWIATY I WYCHOWANIA   III. RADA SZKOLNA KRAJOWA I USTAWODAWSTWO SZKOLNE   IV. Dzieje szkół poszczególnych stopni nauczania 1. Szkoły ludowe 1.1. Publikacje ogólne 1.2. Dzieje poszczególnych szkół 2. Szkoły średnie 2.1. Publikacje ogólne 2.2. Dzieje poszczególnych szkół 3. Szkoły żeńskie 3.1. Publikacje ogólne 3.2. Dzieje poszczególnych szkół 4. Nauczyciele i ich kształcenie 4.1. Publikacje ogólne 4.2. Dzieje zakładów kształcenia nauczycieli 5. Szkoły zawodowe 5.1. Publikacje ogólne 5.2. Dzieje poszczególnych szkół 6. Szkoły artystyczne (średnie i wyższe) 6.1. Publikacje ogólne 6.2. Dzieje poszczególnych szkół 7. Zakłady specjalne 7.1. Publikacje ogólne 7.2. Dzieje poszczególnych zakładów 8. Szkoły duchowne (łącznie ze szkołami typu wyższego) 8.1. Publikacje ogólne 8.2. Dzieje poszczególnych szkół 9. Szkoły wyższe 9.1. Zagadnienia ogólne 9.2. Dzieje poszczególnych szkół wyższych   V. NAUCZANIE I WYCHOWANIE 1. Publikacje ogólne 2. Nauczanie poszczególnych przedmiotów   VI. OśWIATA POZASZKOLNA, OśWIATA DOROSŁYCH 1. Publikacje ogólne 2. Towarzystwa i instytucje oświaty pozaszkolnej   VII. RUCH NAUCZYCIELSKI 1. Publikacje ogólne 2. Dzieje poszczególnych organizacji   VIII. ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE 1. Publikacje ogólne 2. Dzieje poszczególnych organizacji   IX. CZASOPISMA PEDAGOGICZNE 1. Publikacje ogólne 2. Dzieje poszczególnych czasopism   X. MYśL PEDAGOGICZNA, REFORMY OśWIATOWE   XI. NAUKI PEDAGOGICZNE   XII. BIOGRAFIE 1. Opracowania ogólne 2. Biografie poszczególnych osób   XIII. WOLNE MIASTO KRAKÓW   XIV. śLˇSK CIESZYŃSKI 1. Publikacje ogólne 2. Szkoły ludowe 3. Szkoły średnie 4. Szkolnictwo żeńskie 5. Zakłady kształcenia nauczycieli 6. Szkoły zawodowe 7. Zakłady specjalne 8. Oświata pozaszkolna 9. Ruch nauczycielski 10. Organizacje młodzieżowe 11. Czasopisma pedagogiczne 12. Opracowania biograficzne   XV. UZUPEŁNIENIA  INDEKS NAZWISK

Skip to content