[wcas-search-form]

15.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Biochemia z elementami enzymologii. Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Przedmowa   I. WYKRYWANIE I OZNACZANIE GŁÓWNYCH GRUP ZWIˇZKÓW O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM 1. AMINOKWASY 1.1. Identyfikacja i oznaczanie aminokwasów 1.1.1. Rozdział aminokwasów metodą chromatografii bibułowej 1.1.2. Ilościowe oznaczanie aminokwasów metodą formolową 2. BIAŁKA 2.1. Wykrywanie i oznaczanie białek w produktach spożywczych 2.1.1. Wykrywanie białek 2.1.2. Ilościowe oznaczanie białka metodą biuretową 2.1.3. Ilościowe oznaczanie białka metodą Lowry’ego 3. CUKRY 3.1. Analiza jakościowa cukrów 3.1.1. Reakcje  barwne ogólne 3.1.2. Reakcje  barwne selektywne 3.1.3. Reakcje redukcyjne cukrów 3.1.3.1. Reakcje redukcyjne ogólne 3.1.3.2. Reakcje redukcyjne selektywne 3.2. Wykrywanie i oznaczanie cukrów w produktach spożywczych 3.2.1. Badanie produktów spożywczych na obecność skrobi 3.2.2. Otrzymywanie glikogenu z wątroby metodą Osterna 3.2.3. Wykrywanie glikogenu 3.2.4. Ekstrakcja sacharozy z korzeni buraka cukrowego 3.2.5. Oznaczanie laktozy w mleku metodą jodometryczną 4. LIPIDY 4.1. Lecytyna 4.1.1. Otrzymywanie lecytyny z żółtka jaja kurzego 4.1.2. Badanie rozpuszczalności lecytyny i jej strącanie 4.1.3. Badanie składu chemicznego lecytyny 5. STEROIDY 5.1. Cholesterol 5.1.1. Wykrywanie cholesterolu 5.1.2. Ilościowe oznaczanie cholesterolu w surowicy krwi 5.2. Sterole roślinne 5.2.1. Wykrywanie ergosterolu (reakcja Rosenheima) 5.3. Kwasy żółciowe 5.3.1. Próba Pettenkofera  na kwasy  żółciowe 5.3.2. Rola kwasów żółciowych w trawieniu tłuszczów 6. KWASY NUKLEINOWE 6.1. Izolowanie i badanie składu RNA 6.1.1. Izolowanie RNA z drożdży 6.1.2. Hydroliza kwasowa  RNA 6.1.3. Wykrywanie składników kwasów nukleinowych 7. WITAMINY, KOENZYMY 7.1. Witamina B2 7.2. Witamina C 7.3. Witamina E 7.4. Witamina A   II. PRZYKŁADY ANALIZY MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO 1. PŁYNY USTROJOWE 1.1. Badanie składu mleka 1.1.1. Ilościowe oznaczanie kwasowości mleka 1.1.2. Wykrywanie kwasu mlekowego w  zsiadłym  mleku 1.1.3. Wydzielenie kazeiny z mleka 1.1.4. Wytrącanie albumin i globulin 1.1.5. Wykrywanie kationów i anionów w mleku 1.1.6. Wykrywanie laktozy w mleku 2. TKANKI ZWIERZĘCE 2.1. Wybrane składniki chemiczne tkanki mięśniowej 2.1.1. Otrzymywanie ekstraktu wodnego z tkanki mięśniowej 2.1.2. Wykrywanie kwasu mlekowego 2.1.3. Wykrywanie kreatyniny 2.1.4. Wykrywanie związków mineralnych 2.1.5. Wykazanie obecności enzymów 3. TKANKI ROśLINNE 3.1. Wybrane składniki chemiczne nasion i liści 3.1.1. Białka 3.1.1.1. Ekstrakcja albumin z nasion roślin motylkowych 3.1.1.2. Ekstrakcja glutenu z ziarna zbóż 3.1.2. Woski 3.1.2.1. Ekstrakcja wosku z liści figowca 3.1.3. Metabolity wtórne 3.1.3.1. Wykrywanie amygdaliny 3.1.3.2. Badanie właściwości tanin   III. ENZYMY 1. PRZYKŁADY DZIAŁANIA ENZYMÓW 1.1. Oksydoreduktazy 1.1.1. Katalaza 1.1.2. Oksydaza glukozowa 1.1.3. Oksydaza  polifenolowa 1.2. Hydrolazy 1.2.1. Ureaza 1.2.2. Proteazy 2. OZNACZANIE AKTYWNOśCI ENZYMÓW TRAWIENNYCH 2.1. Wpływ pH i temperatury na aktywność amylaz z jęczmienia 2.1.1. Badanie wpływu pH 2.1.2. Badanie wpływu temperatury 2.2. Oznaczanie aktywności amylazy śliny metodą Wohlgemuta 2.3. Hydroliza tłuszczów mleka przez lipazę trzustkową 2.4. Wpływ pH na aktywność trypsyny 2.4.1. Oznaczenie spektrofotometryczne 2.4.2. Oznaczenie kolorymetryczne 2.5. Oznaczanie aktywności pepsyny metodą Ansona 2.5.1. Przygotowanie krzywej kalibracyjnej dla tyrozyny 2.5.2. Obliczanie aktywności pepsyny w preparacie Citropepsin 3. KINETYKA REAKCJI  ENZYMATYCZNYCH 3.1. Badanie rzędu reakcji  na przykładzie hydrolizy sacharozy 3.1.1. Przygotowanie  krzywej  kalibracyjnej 3.1.2. Hydroliza  sacharozy 3.2. Wpływ stężenia enzymu na szybkość reakcji enzymatycznej 3.2.1. Wyznaczanie optymalnego dla dalszych badań stężenia preparatu enzymatycznego inwertazy z drożdży 3.2.2. Badanie wpływu  stężenia enzymu na szybkość reakcji enzymatycznej 3.3. Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji enzymatycznej 3.3.1. Wyznaczanie stałej Michaelisa dla inwertazy z drożdży 3.4. Hamowanie aktywności enzymatycznej 3.4.1. Hamowanie kompetycyjne inwertazy z drożdży przez glicerol   IV. ODCZYNNIKI SPECJALNE      V. TABLICE  BUFORÓW   VI. LITERATURA

Skip to content