[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Biologiczne i społeczne podstawy wychowania fizycznego i sportu

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp,

PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA:
Barbara Duda – Selected free time activities among secondary schoolchildren from Rudno – preliminary studies,
Janusz Jerzemowski, Maciej Jerzemowski – Występowanie czynników ryzyka choroby wrzodowej w grupie młodych mężczyzn z dolegliwościami ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego,
Danuta Seredyńska – Uwarunkowania orientacji zdrowotnych wobec aktywności fizycznej dorosłych mieszkańców ziemskiego powiatu bydgoskiego,
Sebastian Glaziński – Uzależnienie od komputera – dżuma przełomu XX i XXI wieku,
Marek Mirkiewicz, Ewelina Hess, Wojciech Bajorek – Uczestnictwo w kulturze fizycznej młodzieży wybranych szkół Rzeszowa (Polska) i Florencji (Włochy),

ANTROPOLOGIA FIZYCZNA:
Ewa Nowosad-Sergeant, Władimir Bożiłow, Marek Sobolewski – Analiza współzależności między rozwojem somatycznym a występowaniem wad postawy ciała w obrębie tułowia u dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat z województwa podkarpackiego,
Agnieszka Przyszlak, Rafał Przyszlak, Michał Tittinger – Charakterystyka budowy soma­tycznej dzieci i młodzieży trenującej koszykówkę w woj. podkarpackim ze szczególnym uwzględnieniem budowy stopy,

FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO:
Jewgienij Morozow, Robert Bąk – Innowacje w nowoczesnych metodach stymulacji organi­zmu stosowanych w procesie wychowania fizycznego w celu podwyższenia zdolności do pracy fizycznej,
Bohdan Myckan – Znaczenie wpływu neurotroficznego przy adaptacji mięśni szkieletowych i funkcji ruchowych wobec hipodynamii, Notki o autorach.

Skip to content