[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Biurotechnika w administracji publicznej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Tematyka i treść opracowania podejmuje ważne i złożone zagadnienia istotne dla praktyki oraz teorii nauki administracji, prawa administracyjnego czy prawa pracy. Twórczy charakter pracy wyróżnia się w próbie omówienia zagadnień doty­czących techniki i organizacji pracy w administracji publicznej w znaczeniu szerokim oraz zwróceniu uwagi na uwarunkowania społeczne – jawność two­rzenia prawa – znaczenie informacji i informatyki w procesach administrowania. Analiza zagadnień została dokonana z uwzględnieniem zmian społecznych, technicznych i prawnych. Na pozytywną ocenę naukowo-merytoryczną zasługuje rozległe, ale wyraź­nie określone pole analizy naukowej, o czym świadczy treść i konstrukcja pracy.   Z recenzji prof. Uś dr hab. Lidii Zacharko

Spis treści:   Wprowadzenie   Rozdział I Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji pracy 1. Administracja publiczna jako szczególny rodzaj organizacji 2. Ogniwa organizacyjne w strukturach administracji publicznej 3. Wyposażenie miejsca pracy pracowników administracyjnych 4. Wewnętrzne akty określające organizację pracy w urzędzie 5. Pracownicy i urzędnicy administracji publicznej – specyfika A. Pojęcie i charakterystyka pracownika w świetle obowiązujących regulacji prawnych B. Charakterystyka zatrudnienia w administracji publicznej   Rozdział II Formy prawne działania administracji publicznej 1. Akty normatywne 2. Akty administracyjne 3. Porozumienia i umowy 4. Czynności faktyczne administracji publicznej   Rozdział III Informacja w działalności administracji publicznej 1. Pojęcie informacji 2. Informacja w procesie decyzyjnym 3. Procesy komunikacji 4. Udostępnianie informacji publicznej   Rozdział IV Tworzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów 1. Systemy kancelaryjne 2. Postępowanie z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej 3. Przyjmowanie i obieg korespondencji w systemie tradycyjnym 4. Podstawowe zasady redagowania pism urzędowych 5. Przykłady pism typowych 6. Dokumentacja w sprawach osobowych 7. Archiwizowanie dokumentów A. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej B. Przechowywanie materiałów archiwalnych   Rozdział V Informatyzacja administracji publicznej 1. W stronę elektronicznej administracji 2. Elektroniczny obieg dokumentów 3. Wykorzystywanie środków elektronicznych w postępowaniu administracyjnym i sądowym   Bibliografia Wykaz aktów normatywnych Wykaz orzecznictwa ¬ródła internetowe

Skip to content