[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Bohater literacki powieści stanisławowskiej. Poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Powieść polska okresu oświecenia zajmowała uwagę historyków literatury głównie z powodu swoich uwarunkowań ideowych i dydaktycznego przesłania, które współbrzmiały z postulatami reform chylącej się ku upadkowi Rzeczypospolitej. Zagadnienie kreacji bohatera powieści oświeceniowej i jego funkcji w obrębie rzeczywistości przedstawionej w dziele stały się tematem licznych szczegółowych analiz i ujęć syntetyzujących, zmierzających do zarysowania typologii postaci literackich. Książka Romana Magrysia, składająca się z wprowadzenia, dwóch części, zakończenia, indeksu nazwisk i obszernej bibliografii może być uznana za kolejny rezultat szeroko zakrojonej inicjatywy badawczej, zmierzającej do weryfikacji dotychczasowych sądów dotyczących bohatera powieści oświeceniowej i do poszerzenia pola naukowej obserwacji tej problematyki o konteksty ideowo-artystyczne wytworzone przez koncepcję oświecenia pojętego jako „próg naszej współczesności”. Stanowi ona wyraz atrakcyjnego intelektualnie, popartego erudycją i rzetelnym warsztatem analitycznym wywodu, odsłaniającego możliwość uchwycenia kategorii bohatera literackiego w ramach jednej, spójnej perspektywy interpretacyjnej – hermeneutycznie ujętej ewolucji społeczeństwa. Rozprawa wnosi istotny wkład w rozwój badań nad literaturą oświecenia w Polsce. Czytelnik znajdzie analizę tekstologiczną romansów stanisławowskich stworzonych przez: Ignacego Krasickiego (Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki i Pan Podstoli), Michała Dymitra Krajewskiego (Podolanka, Wojciech Zdarzyński, Pani Podczaszyna i Leszek Biały) Franciszka Salezego Jezierskiego (Gowórek, Rzepicha i Jarosza Kutasińskiego uwagi nad stanem nieszlacheckim w Polszcze) oraz Józefa Kazimierza Kossakowskiego (Ksiądz Pleban i Obywatel). W części drugiej pracy omówiona została problematyka postaci literackiej w romansie stanisławowskim, a na koniec rozważań autor przedstawia cywilizacyjne projekty okresu oświecenia. Szczegółowo umiejscowiono powieść oświecenia w świetle polskiego literaturoznawstwa XX wieku zawarto także sporo interesujących informacji o bohaterze literackim ukazanym w polskich powieściach II połowy XVIII wieku. Książka napisana jest prostym, a zarazem rzeczowym językiem, który uprzyjemnia lekturę i ułatwia przyswojenie nagromadzonych informacji.

Skip to content