[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Boom i kryzys. Nowe czasopisma literacko-artystyczne i społeczno-kulturalne w Polsce po roku 1980

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka ta jest niezwykle cenną inicjatywą wydawniczą. Jest kolejną próbą zagospodarowania wciąż wartego namysłu – szczegółowego i syntetycznego – obszaru literatury nowej i najnowszej. Przynosi teksty nie tylko samych badaczy literatury, ale i krytyków, redaktorów i współpracowników pism, którzy znają problem raz że wszechstronnie, dwa – że „od środka” (z nieznanych zwykłym czytelnikom rejonów dyskusji redakcyjnych, doświadczeń osób na co dzień zmagających się z materią periodyków). Kolejną zaletą jest różnorodność gatunkowa wypowiedzi: artykuł sąsiaduje tu tak z esejem, jak i swego rodzaju wyznaniem (przeświadczeń, programów, intencji). […] Książka jest ciekawym projektem dyskursu o sytuacji czasopiśmiennictwa niegdyś, dziś, jest także prognozą na przyszłość. Pokazuje rzeczywistość pism w aspekcie komunikacji i zachodzących w niej zmian, uwarunkowań historycznych, instytucjonalnych i kulturowych, ale i we wnikliwych przybliżeniach, we wzajemnych relacjach i odniesieniach. Znajdziemy tu tak rekonstrukcje programów pism, jak i wypowiedzi „programotwórców”. Opowieść o periodykach jest też koniec końców opowieścią o przemianach naszej historii, kultury, o naszym w niej uczestnictwie, o literaturze i stopniowym akceptowaniu zachodzących zmian (np. Internet) także i przez tych, którzy wcześniej na twardych, konserwatywnych stali stanowiskach. Jest to też narracja o miejscu kultury wysokiej w naszej rzeczywistości i jej relacji wobec tego, co popularne i masowe. Autorzy kreślą historię periodyków, która jest równocześnie ich własną historią osobistą sprawą, rzeczą pryncypiów, idei, wartości, którym hołdowali i hołdują. Widzimy losy kolejnych pokoleń literackich (ich biografie po 1980 roku) i poszczególne tożsamości. Kultura jako „powinność” staje oko w oko z kulturą-towarem.   Z recenzji wydawniczej dr. hab. prof. UKW Roberta Mielhorskiego       Spis treści:   Wstęp     SYNTEZY I DIAGNOZY   Anna Nasiłowska Czasopisma wobec zmian komunikacji   Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Polskie czasopisma literacko-artystyczne po roku 1989   Zenon Ożóg Pisma (około)literackie na Podkarpaciu po 1980 roku   Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak Twórcze getta? Uwarunkowania działalności czasopism kulturalnych   Bernadetta Darska Czy Internet może być lekarstwem na kryzys czasopiśmiennictwa kulturalnego? O tym, jak nowe powoli zmienia stare   Piotr Sobolczyk Punkty preferencyjne i punkty rozbieżności     ANALIZY I PORTRETY   Bogusław Wróblewski Europa środkowa w polskim czasopiśmiennictwie literackim (przed 1992 r.)   Sławomir Iwasiów Polskie czasopisma kulturalno-literackie wobec Europy. Dwa przykłady: „Zeszyty Literackie” i „Kresy”   Joanna Orska Brulion z gwoździ   Jan Galant „Tygodnik Literacki”, czyli próba istnienia pisma pogranicznego   Karol Maliszewski Zadebiutować w „Nowym Nurcie”… Wśród symboli pokoleniowego przełomu   Jan Wolski „Kolano” berlińskiego Klubu Polskich Nieudaczników   Ewelina Radion „Gdzie kończy się muzyka?”. Dwadzieścia jeden lat czasopisma „Kamerton”   Anna Jamrozek-Sowa „Neimar” znaczy budowniczy mostów. „Krasnogruda” i jej projekt kulturowy   Janusz Górnicki „Nowa Okolica Poetów” – pismo „na drodze do idei”     śWIADECTWA I MANIFESTY   o. Wacław Oszajca SJ A jak „Akcent”   Bogusław Wróblewski Ideał sięgnął bruku? O sytuacji czasopism literackich bez wtrętów apokaliptycznych   Magdalena Rabizo-Birek „Fraza” – pismo jako dzieło sztuki   Stanisław Dłuski Uwagi do założeń ideowych „Nowej Okolicy Poetów”   Arkadiusz Bagłajewski Wypalony, rozczarowany, spełniony… Kilka spostrzeżeń do historii pewnego pokolenia poczynionych przez jednego z wielu uczestników niedokonanej zmiany   Inga Iwasiów Syndrom permanentnej prowizorki   Noty o autorach  Indeks nazwisk

Skip to content