[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Budowa nowoczesnego społeczeństwa po 1989 roku

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

BIBLIOTEKA · POLSKIEJ · MODERNIZACJI · Tom V

Spis treści
Wstęp
TRANSFORMACJA SPOŁECZNA – PRÓBA DESKRYPCJI
Julian Auleytner (Uczelnia Korczaka)
Zmiana ustrojowa 1989 roku z perspektywy nauki o polityce społecznej
Elżbieta Zalesko (Uniwersytet w Białymstoku), Marian Zalesko (Uniwersytet w Białymstoku)
Modernizacja społeczna w III RP – perspektywa ekonomiczna
Krzysztof Bochenek (Uniwersytet Rzeszowski)
Modernizacja społeczna w ponowoczesności z perspektywy filozoficznej (zarys problemu)
Aleksander Bobko (Uniwersytet Rzeszowski)
Przemiany społeczno-polityczne w Polsce po 1989 roku w perspektywie etycznej

POLITYKA SPOŁECZNA CZASÓW TRANSFORMACJI
Mirosław Grewioski (Uczelnia Korczaka)
Kierunki rozwoju polskiej polityki społecznej po 1989 roku
Jerzy Krzyszkowski (Uniwersytet Łódzki)
Przemiany publicznej pomocy społecznej po 1989 roku
Krzysztof Chaczko (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Efekt 500 plus? Modernizacja polityki społecznej w perspektywie ewolucji modelu selektywnego ku powszechnemu
Teresa Zbyrad (Uniwersytet Rzeszowski)
Przemiany w domach pomocy społecznej jako symbol modernizacyjnych zmian w sferze działań opiekuńczych
Hubert Kotarski (Uniwersytet Rzeszowski)
Diagnozowanie problemów społecznych w Polsce po 1989 roku jako punkt wyjścia do poprawy jakości życia
Adriana Merta-Staszczak (Politechnika Wrocławska), Sylwia Straszak-Chandoha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Płaszczyzny wsparcia dla przemian społecznych na terenach popegeerowskich
Krzysztof Popioski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Transformacja szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 roku

INSTYTUCJE A MODERNIZACJA SPOŁECZNA
Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński)
Nieoczywiste oczywistości – urbanizacyjne zróżnicowanie frekwencji
Sławomir Kamosioski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Mieszkańcy gminy jako wspólnota samorządowa? Partycypacja, wartości lokalne i integracja mieszkańców jako przykład modernizacji społecznej po 1988 roku
Anna Kołomycew (Uniwersytet Rzeszowski)
Ewolucja instrumentów zaangażowania obywatelskiego
Bogusław Kotarba (Uniwersytet Rzeszowski)
Opinie i postawy wobec samorządu terytorialnego w świetle badań CBOS (1990–2020)
Małgorzata Duda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Bezpieczeństwo lokalne w dobie zmian
Joanna Grzechnik (Uniwersytet Jagielloński)
Miejskie ruchy społeczne w Polsce – rozwój czy atrofia?
Mira Malczyoska-Biały (Uniwersytet Rzeszowski)
Ochrona praw konsumentów w Polsce po 1989 roku
Justyna Stecko (Politechnika Rzeszowska)
CSR a zaufanie społeczne – analiza wybranych aspektów w kontekście prze-mian społecznych

MODERNIZACJA W SFERZE DYSKURSU PUBLICZNEGO
Joanna Jaroszyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wolność wypowiedzi jako wyraz modernizacji społecznej w Polsce po 1989 roku
Tomasz Goban-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Modernizacja a media – od radia do metaversu
Bartłomiej Biskup (Uniwersytet Warszawski)
Przeobrażenia form komunikacji politycznej w Polsce po 1989 roku
Agnieszka Hess (Uniwersytet Jagielloński)
Organizacje pozarządowe w dyskursie parlamentarnym 1989–2019
Teresa Sasioska-Klas (Uniwersytet Jagielloński)
Podmiotowość polityczna młodego pokolenia w Polsce a procesy modernizacji – w świetle badań opinii publicznej

Skip to content