[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Budowa somatyczna i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych w badaniach z lat 2003–2005 oraz 1977–1980

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
1. Przegląd badań rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci oraz młodzieży
2. Teoretyczne podstawy rozwoju motorycznego i fizycznego w ontogenezie człowieka
3. Charakterystyka edukacji sportowej Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych
4. Uwarunkowania środowiskowe Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych
5. Model szkolenia sportowego Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych
6. Cel pracy
7. Materiał i metody badawcze

7.1. Charakterystyka badanej populacji
7.2. Metody pomiaru cech somatycznych – badania własne (2003–2005)
7.3. Metody oceny ogólnej sprawności motorycznej – badania własne (2003–2005)
7.4. Metody pomiaru cech somatycznych i oceny ogólnej sprawności motorycznej w badaniach przeprowadzonych przez zespół badawczy Akademii Wychowania Fizycznego pod kierunkiem prof. dr. hab. S. Panka w latach 1977–1980 (Panek 1981)
7.5. Metody opracowania statystycznego
8. Zmienność budowy somatycznej dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych na podstawie badań przeprowadzonych pod kierunkiem prof. dr. hab. S. Panka w latach 1977–1980
8.1. Wysokość ciała
8.2. Długość kończyny dolnej
8.3. Obwód klatki piersiowej
8.4. Obwód uda
8.5. Obwód podudzia
8.6. Masa ciała
9. Zmienność sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych na podstawie badań przeprowadzonych pod kierunkiem prof. dr. hab. S. Panka w latach 1977–1980
9.1. Sprawność motoryczna – chłopcy
9.1.1. Bieg na 50 m
9.1.2. Skok w dal z miejsca – siła eksplozywna
9.1.3. Bieg na 1000 m – wydolność
9.1.4. Pomiar dynamometryczny dłoni – siła statyczna
9.1.5. Próby siłowe – siła funkcjonalna
9.1.6. Bieg wahadłowy 4 x 10 m – szybkość biegowa
9.1.7. Z leżenia siady – siła tułowia
9.1.8. Maksymalny skłon w przód – gibkość
9.2. Sprawność motoryczna – dziewczęta
9.2.1. Bieg na 50 m – szybkość biegowa
9.2.2. Skok w dal z miejsca – siła eksplozywna
9.2.3. Bieg na 600/800 m
9.2.4. Pomiar dynamometryczny dłoni – siła statyczna
9.2.5. Próby siłowe – siła funkcjonalna
9.2.6. Bieg wahadłowy 4 x 10 m – szybkość biegowa
9.2.7. Z leżenia siady – siła tułowia
9.2.8. Maksymalny skłon w przód – gibkość
10. Zmienność budowy somatycznej dzieci i młodzieży w latach 2003–2005 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych
10.1. Chłopcy
10.1.1. Wysokość ciała
10.1.2. Masa ciała
10.1.3. Wskaźnik wagowo-wzrostowy – BMI
10.1.4. Długość kończyny dolnej
10.1.5. Obwód klatki piersiowej
10.1.6. Obwód uda
10.1.7. Obwód podudzia
10.2. Dziewczęta
10.2.1. Wysokość ciała
10.2.2. Masa ciała
10.2.3. Wskaźnik wagowo-wzrostowy – BMI
10.2.4. Długość kończyny dolnej
10.2.5. Obwód klatki piersiowej
10.2.6 Obwód uda
10.2.7. Obwód podudzia
11. Zmienność sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w latach 2003–2005 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych
11.1. Sprawność motoryczna – chłopcy
11.1.1. Postawa równoważna na jednej nodze – równowaga ogólna
11.1.2. Maksymalny skłon w przód – gibkość
11.1.3. Skok w dal z miejsca – siła eksplozywna
11.1.4. Pomiar dynamometryczny dłoni – siła statyczna
11.1.5. Z leżenia siady – siła tułowia
11.1.6. Zwis o ramionach ugiętych – siła funkcjonalna
11.1.7. Bieg wahadłowy 10 x 5 m – szybkość biegowa
11.2. Sprawność motoryczna – dziewczęta
11.2.1. Postawa równoważna na jednej nodze – równowaga ogólna
11.2.2. Maksymalny skłon w przód – gibkość
11.2.3. Skok w dal z miejsca – siła eksplozywna
11.2.4. Pomiar dynamometryczny dłoni – siła statyczna
11.2.5. Z leżenia siady – siła tułowia
11.2.6. Zwis o ramionach ugiętych – siła funkcjonalna
11.2.7. Bieg wahadłowy 10 x 5 m – szybkość biegowa
12. Charakterystyka zmienności budowy somatycznej dziewcząt i chłopców w badaniach z lat 2003–2005 vs. 1977–1980
12.1. Klasy sportowe
12.1.1. Chłopcy
12.1.2. Dziewczęta
12.2. Klasy kontrolne (niesportowe)
12.2.1. Chłopcy
12.2.2. Dziewczęta
13. Charakterystyka zmienności sprawności motorycznej dziewcząt i chłopców w badaniach z lat 2003–2005 vs. 1977–1980
13.1. Klasy sportowe
13.1.1. Chłopcy
13.1.2. Dziewczęta
13.2. Klasy kontrolne (niesportowe)
13.2.1. Chłopcy
13.2.2. Dziewczęta
14. Charakterystyka porównawcza wysokości ciała i masy ciała dzieci i młodzieży – zestawienie średnich wartości z poszczególnych lat
14.1. Wysokość ciała – chłopcy
14.2. Wysokość ciała – dziewczęta
14.3. Masa ciała – chłopcy
14.4. Masa ciała – dziewczęta
15. Analiza i omówienie wyników badań
15.1. Analiza porównawcza wybranych cech somatycznych i prób sprawności motorycznej dzieci i młodzieży z lat 2003–2005 i 1977–1980
15.2. Omówienie analizowanych wyników badań – wnioski końcowe
Wnioski końcowe
Piśmiennictwo
Wykaz tabel
Wykaz rycin

Skip to content