[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Cechy – procesy – przebudowa. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Waldemar Paruch, Przemysław Maj, Tomasz Koziełło – Wprowadzenie – refleksje o wymiarach systemów politycznych,

CZĘŚĆ I: WYMIAR AKSJOLOGICZNY I NORMATYWNY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ:
Paweł Koza – Sfera publiczna w obrębie podmiotu: Paradoks w filozofii Johna Rawlsa,
Artur Laska – Sfera publiczna jako kategoria analizy teoriopolitycznej,
Magdalena Żardecka-Nowak – Sfera publiczna jako przestrzeń swobodnej komunikacji – wokół koncepcji Jürgena Habermasa,
Zuzanna Bielecka – Jednostka wobec ładu moralnego: Rozważania o wymiarze politycznym filozofii Gottfrieda Wilhelma Leibniza,

CZĘŚĆ II: WYMIAR INSTYTUCJONALNY I STRUKTURALNY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ:
Ewelina Podgajna
– Model samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie w myśli politycznej Stronnictwa Chłopskiego (1926–1931),
Jan Waskan – Koncepcje ustroju II Rzeczypospolitej w myśli politycznej Romana Rybarskiego 1918–1939,
Eleonora Kirwiel – Ludność Kresów Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej wobec władzy w okresie międzywojennym,
Tomasz Koziełło – Instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce (1989–2009),
Michał Kukulski – Konfederacja Polski Niepodległej jako przykład partii dysfunkcjonalnej w III Rzeczypospolitej Polskiej: Między oryginalnością a nieskutecznością,
Jerzy Zalewski – Dwa modele apolityczności sił zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej – analiza porównawcza,
Łukasz Jakubiak – Instytucja referendum ogólnokrajowego w V Republice Francuskiej,
Alicja Wójcik – Liberalno-demokratyczny model demokracji III Rzeczypospolitej – refleksje o myśli politycznej Unii Demokratycznej i Unii Wolności,

CZĘŚĆ III: WYMIAR PRAGMATYCZNY I FUNKCJONALNY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Waldemar Paruch – Piłsudczykowski model decydowania politycznego w sprawach międzynarodowych (1908–1939),
Marcin Rydel – Partie polityczne w Polsce wobec kryzysu systemu politycznego na Ukrainie w 2004 roku,
Joanna Sanecka-Tyczyńska – Państwo czy społeczeństwo? Relacje między władzą państwową i społeczeństwem obywatelskim w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości,
Małgorzata Niewiadomska-Cudak – Metody zwiększenia reprezentacji politycznej kobiet w Polsce,
Beata Petrecka – Radny w samorządzie lokalnym na przykładzie samorządu Jarosławia,
Anna Szelest – Korupcja jako patologia systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej,
Paulina Biniecka – Konsekwencje dla Wielkiej Brytanii strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (special relationship) w okresie rządów Tony’ego Blaira i George’a W. Busha,
Anna Jach – Konflikt między legislatywą i egzekutywą a kształtowanie się systemu politycznego Federacji Rosyjskiej (1991–1993),
Olga Łysenko – Dysfunkcje systemu politycznego na Ukrainie po pomarańczowej rewolucji,
Tomasz Pasierbiak – Dysfunkcje systemu politycznego Stanów Zjednoczonych Ameryki wywołane uchwaleniem „USA PATRIOT Act”,
Marek Waskan – Mniejszość polska w państwie litewskim 1918–1940,
Anna Kot – Wpływ zmian konstytucyjnych na stabilność systemu politycznego Federacji Rosyjskiej,
Wojciech Jurasz – Województwo podkarpackie – zagrożenia i szanse rozwoju regionu,
Summary,
Indeks osób.

Skip to content