[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Centrum światów jest tutaj – Galicja jako punkt odniesień. Interdyscyplinarny projekt artystyczno-naukowy

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Tomasz Pudłocki, Jadwiga Sawicka Wstęp

MIKROHISTORIE GALICYJSKIEGO POGRANICZA
Tomasz Pudłocki Razem, osobno czy obok siebie? Środowisko inteligencji miast prowincjonalnych pogranicza polsko-ukraińskiego przed I wojną światową,
Tomasz Pudłocki Kobiecy Przemyśl okresu fin de siècle’u – wyzwania i problemy,
Michał J. Wilczewski „Obcy we własnym domu” – Konflikty pokoleniowe i walka o „wiejskiego człowieka” w międzywojennej Polsce,
Arkadiusz S. Więch Sztetl. Prowincjonalny świat galicyjskich Żydów,
Sean Martin Język i kultura Żydów przemyskich,
Katarzyna Trzeciak Archeologia prowincjonalnej przestrzeni literackiej. Miejsca Stefana Grabińskiego w dyskursach krytycznoliterackich,
Krzysztof Bortnik Przemyśl w prozie Stefana Grabińskiego? Rekonesans badawczy,
Grażyna Niezgoda „Panna artystycznie uzdolniona” – o możliwościach edukacji artystycznej kobiet na przełomie XIX i XX w. oraz o malarkach przemyskich w tym czasie wykształconych,
Olga Solarz, Ołena Kulczycka – przemyski okres twórczości,
Andrzej Juszczyk Zapomniane piosenki. Między emocjami i językami,

ESEJE WIZUALNE: GDZIE JEST HELENA?
Magdalena Franczak,
Jadwiga Sawicka,
Lila Kalinowska,

CENTRUM ŚWIATÓW JEST TUTAJ. WYSTAWA
Lila Kalinowska i Jadwiga Sawicka: O projekcie i wystawie,
Mapka: instalacje w przestrzeni miejskiej,
Fotoreportaż z otwarcia i oprowadzania kuratorskiego

PRACE I TEKSTY ARTYSTÓW
Bartosz Fic,
Ludomir Franczak,
Magdalena Franczak,
Marek Horwat,
Edyta Kurc,
Lila Kalinowska,
Karolina Niwelińska,
Jadwiga Sawicka,
Anna Steliga,
Dariusz Turkiewicz,
Ewa Zarzycka,
Prace studentów UR i PWSW,
Tablica na kamienicy Rynek

Skip to content