[wcas-search-form]

14.70 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Chemia dla kierunków przyrodniczych, cz. 2: Chemia organiczna – ćwiczenia laboratoryjne, wyd. 2 zmienione

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   1. Węglowodory 1.1. Otrzymywanie metanu 1.2. Reakcje alkanów i alkenów z KMnO4 1.3. Nitrowanie benzenu 1.4. Utlenianie benzenu i toluenu 1.5. Wykrywanie chlorowcopochodnych – próba Beilsteina 2. Alkohole i fenole 2.1. Badanie względnej aktywności alkoholi 2.2. Otrzymywanie i hydroliza alkoholanu 2.3. Utlenianie alkoholu I-rzędowego 2.4. Reakcja jodoformowa 2.5. Wykrywanie alkoholi wielowodorotlenowych 2.6. Próba ferroksowa 2.7. Porównanie właściwości alkoholi i fenoli 2.8. Badanie kwasowych właściwości fenolu 2.9. Próba indofenolowa 3. Aldehydy i ketony 3.1. Wykrywanie aldehydów 3.2. Utlenianie ketonów 3.3. Próba jodoformowa 3.4. Działanie wodorotlenków na związki karbonylowe 3.5. Działanie formaliny na białko 4. Kwasy karboksylowe, estry 4.1. Wykazanie charakteru kwasowego 4.2. Badanie mocy kwasów karboksylowych 4.3. Wpływ atomu chlorowca na moc kwasów karboksylowych 4.4. Badanie odczynu wodnych roztworów soli kwasów karboksylowych 4.5. Odróżnienie kwasu mrówkowego od kwasu octowego 4.6. Reakcja kwasu szczawiowego z wapniem 4.7. Oznaczanie stężenia kwasu octowego w occie spożywczym 4.8. Wykrywanie kwasu salicylowego 4.9. Otrzymywanie estrów 4.10. Hydroliza estru 5. Tłuszcze, mydła 5.1. Wykrywanie glicerolu w tłuszczu 5.2. Wykrywanie obecności kwasów nienasyconych w tłuszczach 5.3. Zmydlanie tłuszczów 5.4. Otrzymywanie mydeł nierozpuszczalnych w wodzie 5.5. Wysalanie mydła 5.6. Właściwości emulgujące mydeł 6. Organiczne związki azotu I  – aminy i amidy 6.1. Badanie charakteru zasadowego amin 6.2. Reakcja amin z kwasem azotowym(III) 6.3. Próba izonitrylowa na aminy pierwszorzędowe 6.4. Hydroliza mocznika 6.5. Otrzymywanie biuretu 6.6. Otrzymywanie azotanu mocznika 7. Organiczne związki azotu II – aminokwasy i białka 7.1. Charakter  amfoteryczny aminokwasów 7.2. Reakcja ninhydrynowa 7.3. Dezaminacja aminokwasów 7.4. Próba na aminokwasy siarkowe 7.5. Próba na aminokwasy aromatyczne (reakcja ksantoproteinowa) 7.6. Wykrywanie wiązania peptydowego 7.7. Wysalanie białka 7.8. Denaturacja białka 8. Cukry 8.1. Wykrywanie cukrów prostych – reakcja Molischa 8.2. Odróżnienie ketoz od aldoz – reakcja Seliwanowa 8.3. Badanie właściwości redukujących monosacharydów 8.4. Badanie właściwości redukujących disacharydów 8.5. Wykrywanie skrobi 8.6. Hydroliza kwasowa celulozy 8.7. Hydroliza kwasowa skrobi 9. Polimery 9.1. Depolimeryzacja polietylenu 9.2. Otrzymywanie żywicy mocznikowo-formaldehydowej 9.3. Otrzymywanie żywicy anilinowo-formaldehydowej 9.4. Otrzymywanie żywic fenolowo-formaldehydowych 10. Wyznaczenie stałych fizykochemicznych związków organicznych 10.1. Wyznaczanie temperatury topnienia 10.2. Wyznaczanie temperatury wrzenia 10.3. Pomiar współczynnika załamania światła – refraktometria 11. Identyfikacja nieznanego związku organicznego 12. Podstawowe techniki rozdzielania i oczyszczania związków organicznych 12.1. Destylacja 12.2. Ekstrakcja 12.3. Krystalizacja 12.4. Chromatografia 12.5. Chromatografia podziałowa bibułowa 12.6. Wybrane syntezy związków organicznych 12.7. Acetanilid 12.8. Cykloheksanon 12.9. Estryfikacja azeotropowa 13. Synteza kwasu acetylosalicylowego 14. Podstawowe czynności laboratoryjne oraz szkło stosowane w pracowni chemii organicznej 13.1. Ogrzewanie i chłodzenie 13.2. Suszenie ciał stałych i cieczy 13.3. Mieszanie 13.4. Podstawowe szkło laboratoryjne   Literatura

Skip to content