[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Rozum i obywatel. Idea rozumu publicznego oraz koncepcja jednostki we współczesnej filozofii polityki

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka poświęcona jest wiodącym tematom i koncepcjom współczesnej filozofii polityki. Składa się ze wstępu, sześciu bardzo obszernych rozdziałów (Rozumne zasady sprawiedliwości politycznej według Johna Rawlsa, Oduniwersalizowany rozum publiczny w ujęciu Johna Rawlsa, Koncepcja osoby w ujęciu Johna Rawlsa, Krytycy liberalizmu politycznego, Zwolennicy liberalizmu politycznego), podsumowania oraz bibliografii.
Autorka rozprawy skoncentrowała się na głównych problemach wynikających z konfrontacji wizji człowieka, społeczeństwa i państwa, sformułowanej przez przedstawicieli współczesnego liberalizmu politycznego, głównie Johna Rawlsa, z poglądami wyrażonymi przez myślicieli krytycznych wobec liberalizmu. Książka zasługuje na wysoką ocenę, jest obszerna i erudycyjna, oparta na bardzo dobrej znajomości literatury przedmiotu, w tym najnowszej literatury obcojęzycznej i rodzimej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Autorka poświęciła wiele miejsca rekonstrukcji koncepcji Rawlsa, daleko wykraczając poza Teorię sprawiedliwości oraz Liberalizm polityczny, do omawiania których ograniczali się zazwyczaj polscy autorzy. Jest to zatem pierwsza książka w języku polskim zawierająca niemal całościowe omówienie najważniejszych idei tego autora.

Skip to content