[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywności

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Chemia żywności to nauka zajmująca się badaniem występowania i charakterystyką właściwości związków chemicznych zawartych w żywności. Obejmuje również wiadomości dotyczące przemian podstawowych składników, które zachodzą podczas procesów techno-logicznych oraz przechowywania żywności. Zakres przedmiotu jest bardzo obszerny i opiera się na wiedzy z chemii i biochemii. Skrypt Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywności został opracowany dla studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Zawiera opis analizy podstawowych składników chemicznych żywności. Konstrukcja poszczególnych rozdziałów obejmuje część teoretyczną, zawierającą charakterystykę i znaczenie poszczególnych związków, oraz część doświadczalną, w której przedstawiono szczegółowe opisy wykonania doświadczeń. W pierwszym rozdziale przypomniano podstawowe pojęcia z zakresu chemii analitycznej, których opanowanie jest niezbędne dla właściwej pracy laboratoryjnej. W podsumowaniu każdego tematu zamieszczono przykładowe zagadnienia obowiązujące do zaliczenia ćwiczeń.

Skip to content