[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ćwiczenia laboratoryjne z toksykologii żywności

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp   I. Podstawowe pojęcia z toksykologii żywności   II. Naturalne związki nieodżywcze i szkodliwe występujące w surowcach i produktach żywnościowych ĆWICZENIE II/1. Wpływ procesów technologicznych na zawartość tiocyjanianów w warzywach ĆWICZENIE II/2. Oznaczanie zawartości kwasu szczawiowego w kawie i herbacie   III. Chemiczne zanieczyszczenia żywności III.A. Zanieczyszczenia środowiskowe żywności III.B. Zanieczyszczenia żywności pochodzące z procesu technologicznego III.B.1. Pozostałości substancji świadomie użytych w procesie technologicznym III.B.2. Pozostałości przypadkowe pochodzące z procesu technologicznego ĆWICZENIE III/1. Oznaczanie zawartości azotanów(V) i azotanów(III) w mięsie i jego przetworach ĆWICZENIE III/2. Oznaczanie zawartości niklu w tłuszczach utwardzanych ĆWICZENIE III/3. Oznaczanie migracji formaldehydu z papieru opakowaniowego ĆWICZENIE III/4. Oznaczanie chlorków w papierze przeznaczonym do pakowania żywności   IV. Substancje chemiczne celowo dodawane do żywności ĆWICZENIE IV/1. Oznaczanie zawartości konserwantów w przetworach owocowo-warzywnych ĆWICZENIE IV/2. Wykrywanie syntetycznych przeciwutleniaczy w tłuszczach ĆWICZENIE IV/3. Wykrywanie barwników syntetycznych w produktach spożywczych ĆWICZENIE IV/4. Odzysk substancji aromatyzujących z żywności ĆWICZENIE IV/5. Oznaczanie zawartości kwasu fosforowego(V) w napojach typu Cola   V. Zafałszowania produktów spożywczych ĆWICZENIE V/1. Wykrywanie syropu skrobiowego w miodzie ĆWICZENIE V/2. Wykrywanie 5-hydroksymetylofurfuralu w miodzie   VI. Oszacowanie dziennego pobrania zanieczyszczeń żywności z dietą ĆWICZENIE VI. Oszacowanie pobrania metali ciężkich i azotanów z dzienną racją pokarmową   Literatura

Skip to content