[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu stylów pływackich

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wstęp 9, Rozdział I. Wiadomości ogólne 1. Rys historyczny rozwoju sportu pływackiego na świecie i w Polsce 2. Ewolucja stylów pływackich 2.1. Styl dowolny 2.2. Styl klasyczny 2.3. Styl grzbietowy 2.4. Styl motylkowy, Rozdział II. Dydaktyka pływania 1. Wybrane metody, formy i zasady stosowane w nauczaniu pływania 2. Pływanie w szkolnym procesie wychowania fizycznego 2.1. Podstawy formalne i prawne nauki pływania w szkole 2.2. Kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego 2.3. Lekcja pływania 2.4. Przykład programu nauczania pływania dla klasy V szkoły podstawowej 2.5. Przykład szczegółowego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego dla klasy V z uwzględnieniem obowiązkowej nauki pływania 3. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu pływania 3.1. Gry i zabawy ruchowe w adaptacji do środowiska wodnego 3.2. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu zanurzania głowy, otwierania oczu pod wodą i wydechu do wody 3.3. Gry i zabawy ruchowe zapoznające z wyporem wody i orientacją w środowisku wodnym 3.4. Gry i zabawy ruchowe ukierunkowane na nauczanie elementarnych ruchów napędowych w wodzie Rozdział III. Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu stylów pływackich 1. Styl grzbietowy (kraul na grzbiecie) 1.1. Ćwiczenia w nauczaniu pracy nóg do kraula na grzbiecie A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie 1.2. Ćwiczenia w nauczaniu pracy ramion do kraula na grzbiecie A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie 1.3. Ćwiczenia w nauce i doskonaleniu pełnej formy kraula na grzbiecie1.4. Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu nawrotów do kraula na grzbiecie 1.4.1. Nawrót odkryty zwykły 1.4.2. Nawrót zakryty (koziołkowy) 1.5. Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu startów do kraula na grzbiecie 2. Styl dowolny (kraul na piersiach) 2.1. Ćwiczenia w nauczaniu pracy nóg do kraula na piersiach A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie 2.2. Ćwiczenia pracy ramion do kraula na piersiach A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie 2.3. Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu pełnej formy kraula na piersiach 2.4. Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu nawrotów do kraula na piersiach 2.4.1. Nawrót odkryty zwykły A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie 2.4.2. Nawrót zakryty (koziołkowy) 2.5. Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu startów do kraula na piersiach A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie 3. Styl klasyczny (żabka na piersiach) 3.1. Ćwiczenia w nauczaniu pracy nóg do żabki na piersiach A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie 3.2. Ćwiczenia w nauczaniu pracy ramion do żabki na piersiach A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie 3.3. Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu pełnej formy żabki na piersiach 3.4. Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu nawrotów do żabki na piersiach 3.4.1. Nawrót odkryty zwykły A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie 3.5. Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu startów w stylu klasycznym A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie 4. Styl motylkowy (delfin) 4.1. Ćwiczenia w nauczaniu pracy nóg do delfina A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie 4.2. Ćwiczenia w nauczaniu pracy ramion do delfina A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie 4.3. Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu pełnej formy delfina 4.4. Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu nawrotów do delfina 4.4.1. Nawrót odkryty zwykły A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie 4.5. Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu startów do delfina A. Ćwiczenia na lądzie B. Ćwiczenia w wodzie. Rozdział IV. Bezpieczeństwo nad wodą 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas kąpieli. Profilaktyka 2. Najczęstsze przyczyny utonięć 3. Bezpieczeństwo własne podczas udzielania pomocy tonącemu – pływanie i techniki ratownictwa wodnego. Piśmiennictwo

Skip to content