[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Człowiek i jego pojęcie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści: Słowo wstępne, I. W POSZUKIWANIU POJĘCIA CZŁOWIEKA: Andrzej L. Zachariasz – Człowiek jako byt poszukujący sensu swego bycia w istnieniu, Józef Dębowski – W poszukiwaniu centrum osobowego człowieka. Perspektywa egzystencjalnoontologiczna a punkt widzenia neuronauk, Cezary Mordka – Ratio emocji, Andrzej Niemczuk – Wolność i wartość człowieka, czyli aporie podmiotowości, Włodzimierz Zięba – Autokrecja: przesłanki i konsekwencje ontologiczne, Andrzej Nowakowski – Społeczne źródło świadomości, Sławomir Kapustka – Homo post-sovieticus, Wiesław Sztumski – Ewolucja społeczna ku destrukcji, zniewoleniu i samozagładzie, Анна В. Конева – Понятие индивидуальности в истории философской мысли, Jan Wadowski – Filozofia dialogu a digitalizacja. Dialog człowieka w sieci cyberistnienia, II. CZŁOWIEK W KONCEPCJACH FILOZOFÓW. ANALIZA POGLˇDÓWP: Marcin Subczak – Koncepcja człowieka w pismach Arystotelesa, Krzysztof Bochenek – Filozofia średniowieczna w poszukiwaniu definicji człowieka, Daniele Stasi – O pojęciu człowieka w myśli politycznej Dantego, Antoni Krawczyk – Koncepcja człowieka w poglądach Fabiana Birkowskiego, Bogdan Banasiak – Między rozpasaniem a rygoryzmem. Człowiek w wizji markiza de Sade, Ivana Holzbachová – Voltairovo pojetí člověka, Marek Blaszke – Koncepcja człowieka moralnego Jana Henryka Pestalozziego, Adam W. Wojtunik – Schopenhauerowska koncepcja człowieka jako najwyższej formy uprzedmiotowienia woli, Marek Bosak – Idea autokreacji w myśli Fryderyka Nietzschego, Edyta Domagała – O metapoziomie ludzkiego życia. Maxa Schelera filozoficzne studium miłości, Małgorzata Derc – Kategoria wygnania w twórczości Anais Nin – Dziennik tom 3, Under a Glass Bell (Szklany klosz), The Mouse (Myszka), Katarzyna Krasucka – Wolność i nicość. śmierć starca Zosima jako punkt graniczny procesu kształtowania się wolności w Braciach Karamazow Fiodora Dostojewskiego, Patrycja M. Szyprowska – Wizja przyszłości społeczeństwa i natury ludzkiej w kontekście teorii Leona Petrażyckiego, Magdalena Płotczyk – Mieć czy być? Pytanie o sens istnienia na przykładzie filozofii Gabriela Marcela, Izabela Pasternak – „śmierć człowieka” w koncepcji Michela Foucaulta, Marcin Krawczyk – Rorty i Shusterman. Dwie wizje człowieka – dwie drogi spełnionego życia, Natalia Miklaszewska – Człowiek w obliczu rzeczywistości językowej, Katarzyna M. Cwynar – Marii Szyszkowskiej idea człowieka jako istoty aspołecznej, Magdalena Michalik-Jeżowska – Wspólnotowe znaczenie współczucia w ujęciu Marthy C. Nussbaum, Noty o autorach.

Skip to content