[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Człowiek i kultura. Prolegomena do Wojtyliańskiej myśli antropologicznej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Motywem charakterystycznym dla Ryszarda Wójtowicza jest poszukiwanie istotowych cech myśli Karola Wojtyły – papieża, które mogą stanowić podstawę dla proponowania rozwiązań w sferze szeroko rozumianej kultury. Mogą one mieć znaczenie w obliczu przemian, które są z jednej strony nadzieją ludzi, z drugiej zaś grożą upadkiem cywilizacyjnych osiągnięć Zachodu. W tym kontekście pojawia się myśl, że „spór o człowieka i o formułę kultury nie zakończył się wraz z upadkiem ideologii marksistowskiej i na początku trzeciego tysiąclecia pozostaje wciąż otwarty”. Niniejsza monografia stanowi wyjątkową pozycję wśród licznych omówień tej problematyki. Autor analizuje wymienione kwestie w szerokim kontekście kulturowo-historycznym, nie pozostawiając złudzeń co do różnorodności wymowy poglądów papieża-Polaka. Przyjęcie postawy sokratejskiej przez autora spowodowało, że faktycznie nie powtarza on „frazesów” i dokonuje, przynajmniej częściowo, uporządkowania problemów związanych ze stanem refleksji o człowieku w współczesnej kulturze.   Z recenzji dra hab. Jerzego Kojkoła, prof. nadzw. AMW

Skip to content