[wcas-search-form]

67.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Człowiek – społeczeństwo – źródło

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI OD REDAKCJI PROFESOR JADWIGA HOFF – ŻYCIE I DZIEŁO   CZŁOWIEK Michał Podrazik – Z dziejów archaicznych Aten: Alkmeonidzi wśród eupa­trydów Jerzy Horwat – Kilka uwag na temat genealogii Przemyślidów opawskich Włodzimierz Bonusiak – Honorata Łukasiewicz (1837–1897) Andrzej Me – Henryk Stroka (1839–1896), ps. Piccolo – pedagog, poeta, ani­mator życia kulturalnego w Rzeszowie Kazimierz Karolczak – Z apteki do fabryki. Zapomniana kariera Michała Lud­wika Dobrowolskiego (1853–1929) Sabina Rejman – Teatralne przedstawienia amatorskie na cele dobroczynne orga­nizowane przez Klementynę Arvayową w latach 1893–1899 w Rzeszowie Stanisław Pijaj – Nie tylko Maria Dulębianka. Uwagi na temat praw wyborczych kobiet w monarchii habsburskiej i korzystania z nich Joanna Dufrat – Buntowniczka w sejmie. Parlamentarna aktywność Zofii Mora­czewskiej (1873–1958) Maria Ewa Ożóg – Bruno Gruszka w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej (1922–1927) Tomasz Pudłocki – Pierwsze stypendystki Fundacji Kościuszkowskiej z Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki (1925–1939) Halina Parafianowicz – O Amerykankach na Pograniczu i mitycznym Zachodzie słów kilka   SPOŁECZEŃSTWO Piotr Berdowski – Kilka uwag na temat infirmitas mulierum i ekonomicznej aktyw­ności kobiet w starożytnym Rzymie          Alicja Szymczakowa – Wójtowie sieradzcy do końca XVI w. Beata Lorens – Zasady zachowania i kontakty towarzyskie bazylianów w połud­niowo-wschodniej Rzeczypospolitej w II połowie XVIII w. ks. Sławomir Zabraniak – Za klasztornym murem. Kobiety w klasztorze bernar­dy­nek w Wieluniu (do 1793 r.) Zdzisław Budzyński–Nietypowe związki. Próba określenia specyficznej roli kobiet w środowisku polsko-ruskiego pogranicza na przełomie XVIII i XIX w. ks. Stanisław Nabywaniec, Damian Grzegorz Knutel – Łemkowie – lud pra­wo­sławny czy prawowierny? Agnieszka Kawalec – Międzyzaborowe kontakty historyków (1795–1831) Danuta Pustelak – Organiści kościelni w diecezji przemyskiej obrządku łaciń­skiego w czasach zaborów – funkcje i pozycja społeczna Andrzej Kazimierz Banach – Kilka uwag na temat inteligencji pochodzenia chłop­skiego z czasów autonomii galicyjskiej na przykładzie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Jolanta Kamińska-Kwak – Życie kulturalne i towarzyskie Przemyśla w latach autonomii Galicji Jolanta Wąsacz-Krztoń – Z tradycji muzycznych Rzeszowa u schyłku XIX i w I połowie XX w. (do 1944 r.) Daniel Reniszewski – Wokół obchodów rocznic patriotycznych w Łańcucie w II połowie XIX w. Grażyna Wyder – Sytuacja prawna kobiet w Wielkim Księstwie Poznańskim w XIX i początkach XX w. Teresa Kulak – „Kumy”. Tajemnicza organizacja kobiet w Warszawie z lat po­wsta­nia styczniowego 1863–1864 Tadeusz Stegner – „Jedzie pociąg z daleka”. Mieszkańcy ziem polskich wobec rozwoju linii kolejowych w XIX w. Jerzy Kuzicki – Oszuści są wśród nas. Problem awansów i odznaczeń wojsko­wych emigracji polistopadowej Paweł Grata – Problemy macierzyństwa, dzieci i młodzieży w systemie opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej Irena Kozimala – Struktura organizacyjna Zarządu Okręgu Lwowskiego Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918–1939 Łukasz Tomasz Sroka – Przygotowania Żydów polskich migrujących do Erec Israel od schyłku XIX w. do wybuchu II wojny światowej Wojciech Kwieciński – Praca przymusowa Polek w Trzeciej Rzeszy. Wybrane aspekty zagadnienia na przykładzie regionu bielefeldzkiego   ¬RÓDŁO Szymon Wieczorek – święty porzuca biskupstwo, a biograf go tłumaczy. Z badań nad warsztatem pisarskim twórcy Vita prior sancti Adalberti Anna Pobóg-Lenartowicz – Kobiety w „Żywocie większym św. Jadwigi” Dariusz Opaliński – „Do wiadomości współziomków moich”.  Krasińskiego rady dla podróżnych Ewa Ihnatowicz – Tajemnice Nalewek. Funkcjonalizacja konwencji przewodnika po mieście w polskiej powieści tajemnic końca XIX w. Studium przypadku Agnieszka Janiak-Jasińska – Ogłoszenia oferujące pracę w prasie polskiej prze­łomu XIX i XX w.  Uzupełnienie dotychczasowych rozważań Elżbieta Biesiadecka – Tadeusz Kościuszko i insurekcja 1794 r. w kalendarzach galicyjskich doby autonomicznej (do 1914 r.) Joanna Kordzikowska–Austriacki spis ludności miasta Rzeszowa z 1890 r. jako źródło do badań nad historią kobiet Agnieszka Chlebowska – Rola odznaczeń dla kobiet w monarchii pruskiej w XIX w. (1814–1918). Zarys problematyki Katarzyna Sierakowska – Kobiecy dokument osobisty z czasów I wojny świato­wej jako źródło historyczne Barbara Kubis – Refleksje nad literaturą dokumentu osobistego jako źródłem historycznym.  Jej znaczenie w badaniach i edukacji historycznej Mariola Hoszowska – Kobiety w twórczości Kazimierza Hartleba (1886–1951) Andrzej Szwarc – Portrety zbiorowe dziewiętnastowiecznych Polaków w nowszej historiografii. Uwagi dyskusyjne Adrian Uljasz – Obraz Galicji w twórczości epickiej Michała Bałuckiego Stanisław Kryński – „Spokojne lata pod zaborem”. Galicja autonomiczna a „pol­ska sprawa” w prozie Andrzeja Stojowskiego i Kazimierza Brandysa Jan Pisuliński – Korespondencja między Stanisławem Łosiem a Osypem Naza­ru­kiem. Przyczynek do relacji polsko-ukraińskich w okresie między­wojennym Andrzej Bonusiak, Edyta Czop – „Dziennik Krymski” Stowarzyszenia Polaków na Krymie. Ogólna charakterystyka tytułu Janusz Polaczek – Czar pięknych generałów. ¬ródła ikonograficzne podglądane spod piedestału – wariacje na temat Szczepan Kozak – Między fiszką a tabletem. Warsztat historyka w dobie cyfryzacji   VARIA Janusz Bieniak – Proces o wójtostwo miasta Kowala w 1425 r. Jan Szymczak – „Ziemia polska słodka miodami” Roman Pelczar – Baza lokalowa szkół parafialnych w łacińskiej diecezji prze­myskiej w XVII i XVIII w. Stanisław Gajewski – Ustrój Rosji w świetle programu Stronnictwa Konstytu­cyjno-Katolickiego na Litwę i Białoruś (1906) Tomasz Gąsowski – Polska „wyobrażona”. Dziewiętnastowieczne wizje tery­to­rium Polski Bohdan Stanisław Ryszewski – Polski dwór ziemiański w ujęciu historyka Zofia Chyra-Rolicz – Lider społeczny dawniej i dziś Jerzy Maternicki – Złote lata lwowskiego studium historycznego. Oferta pro­gramowa w zakresie nauk pomocniczych, metodologii i historii historio­grafii (1892/93 – 1913/14) Henryka Duczkowska-Moraczewska, Halina Robótka – Początki Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O miejscu ważnym w życiu każdego studenta i pracownika naukowego Wojciech Łysiak – Bezlitosny Bałtyk i tragedia Trzęsacza Regina Renz – Międzywojenne miasteczko polsko-żydowskie jako zjawisko kul­tu­rowo-obyczajowe

Skip to content