[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Człowiek- wielorakość godności

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wprowadzenie Część pierwsza GODNOŚĆ DZIECI, KOBIET I MĘŻCZYZN Wstęp Rozdział 1 Godność dziecka 1. Dziecko. Dzieciństwo 2. Godność dziecka 3. Psychologiczne ujęcie godności dziecięcej 4. Godność dziecka w ujęciu praw człowieka 5. Zagrożenia w rozwoju dziecięcej godności Rozdział 2 Godność mężczyzny 1. Mężczyzna. Męskość 2. Męska godność 3. Godność mężczyzn na przestrzeni wieków 3.1. Godność a kanon męskiego piękna 4. Mężczyzna, kobieta. Problem tożsamości osób 5. Mężczyzna i kobieta w ujęciu teologii 6. Honor, duma, godność męska 7. Dojrzałość aksjologiczna mężczyzny 8. Kawaler 9. Narzeczony 10. Samotni mężczyźni 11. Zagrożenia męskiej godności Rozdział 3 Godność męża, ojca, dziadka 1. Małżeństwo. Godność małżeństwa 2. Mężczyzna jako ojciec. Wymiary godności ojcostwa 2.1. Godność a prokreacyjno-opiekuńczy wymiar ojcostwa 2.2. Rozwojowy wymiar ojcostwa 2.3. Relacja córki z ojcem źródłem godności 2.4. Wychowawczy wymiar ojcostwa 2.5. Społeczno-ekonomiczny wymiar ojcostwa 2.6. Religijny wymiar ojcostwa 3. Miłość i seksualność ojca i matki 4. Dziadek i jego godność 4.1. Dziadkowie i ich wpływ na kształtowanie się systemu wartości człowieka 4.2. Role dziadków, teściów i starych przyjaciół w budowaniu godności Rozdział 4 Kobieca godność 1. Kobieta. Kobiecość. Eksplikacja pojęć 1.1. Kobieta 1.2. Kobiecość 2. Godność główną świątynią kobiety 3. Godność kobiety na przestrzeni wieków Rozdział 5 Wymiary kobiecej godności 1. Wielowymiarowość kobiecości 2. Kobiecy schemat i obraz ciała źródłem godności kobiety 3. Kobiecość w wymiarze psychicznym 4. Kobiecość w wymiarach życia społecznego 5. Kobiecość w wymiarze duchowym i religijnym Rozdział 6 Podstawowe portrety godności kobiecej 1. Wielorakość portretów kobiety 2. Kulturowo i społecznie akceptowane stereotypy kobiecości 2.1. Panna 2.2. Czystość moralna 2.3. Dziewica 2.4. Żona – strażniczka ogniska domowego 2.5. Matka. Rodzicielka matka. Macierzyństwo fundamentem godności3. Godność matki 4. Macierzyństwo a kobieca godność 5. Macocha. Przybrana matka Rozdział 7Inne wybrane wzorce osobowe kobiet 1. Kobieta matrona 1.1. Polska matrona – Matka Polka 1.2. Kobieta samotna – singielka 1.3. Kobieta dama 2. Kobieta pracująca zawodowo 3. Edukacja drogą budowania i umacniania kobiecej godności Rozdział 8 Podstawowe zagrożenia kobiecej godności 1. Niszczenie kobiecej godności 2. Dylematy moralne i egzystencjalne nieodłącznym zjawiskiem kobiecej egzystencji 3. Obrona godności człowieka i tzw. Czarny Protest 5. Damy do towarzystwa. Hetery 6. Formy zniewolenia kobiet Część druga GODNOŚĆ WSPÓLNOTOWA POLAKÓW Wstęp, Rozdział 1 Godność pracującego człowieka 1. Praca źródłem godności człowieka 2. Kultura pracy dobrem wspólnym 3. Praca drogą doskonalenia człowieka 3.1. Świadomość człowieka 3.2. Samoświadomość 3.3. Samowiedza 4. Praca terenem funkcjonowania i źródłem wartości 5. Sens życia i sens pracy a godność człowieka 5.1. Usensowienie pracy człowieka 5.2. Sens pracy a godność osobowa 5.3. Prymat osoby nad pracą 5.4. Norma personalistyczna, Rozdział 2 Godność zawodowa 1. Godność zawodowa. Eksplikacja pojęcia 2. Cechy dobrego pracownika wynikające z istoty godności pracującego człowieka 3. Godność człowieka pracującego 4. Godna praca to dobra praca 4.1. Prawość cechą godności zawodowej 4.2. Uczciwość cechą godności zawodowej 4.3. Przyzwoitość cechą godności zawodowej 4.4. Zarozumiałość a godność zawodowa 5. Autorytet zawodowy 5.1. Mistrz w zawodzie 5.2. Prestiż społeczny i zawodowy. Autorytet społeczny i zawodowy 6. Duma i honor zawodowy uzewnętrznieniem godności zawodowej 7. Honor zawodowy 8. Satysfakcja z pracy w zawodzie Rozdział 3 Uzewnętrznianie godności zawodowej 1. Etyka zawodowa w trosce o godność pracowników 2. Kodeksy etyczne w wybranych zawodach 3. Klauzula sumienia w sytuacjach pracy Rozdział 4 Zagrożenia godności człowieka pracującego 1. Tereny zagrożenia godności człowieka pracującego 2. Technika i technologie zagrożeniami dla podmiotowego charakteru pracy 2.1. Kapitał a godność pracującego 2.2. Pierwszeństwo godności pracy nad warunkami jej realizacji 3. Ochrona godności zawodowej 3.1. Ochrona godności pedagoga Część trzecia POLSKA GODNOŚĆ RODZINY I OJCZYZNY Wstęp Rozdział 1 Godność małżeństwa i rodziny 1. Małżeństwo i rodzina 1.1. Godność małżeństwa 1.2. Godność rodziny 1.3. Zagrożenia godności rodziny Rozdział 2Godność narodu 1. Godność narodu. Godność narodowa 2. Znaczenie godności narodowej 3. Godność narodu pozytywna 4. Godność narodu negatywna 4.1. Szacunek do wszystkiego co narodowe 4.2. Dewiza „Bóg – honor – Ojczyzna” Rozdział 3 Duma i honor narodowy. Dumny naród polski 1. Duma narodowa komponentem godności narodowej 2. Patriotyzm wyrazem poszanowania godności narodowej 3. Świadomość narodowa warunkiem rozwoju godności narodowej 3.1. Pamięć historyczna podstawą szacunku 3.2. Patriotyzm wyrazem poszanowania godności narodowej 4. Bohater narodowy. Bohaterstwo 5. Honor narodowy Rozdział 4 Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 1. Dbałość o rozwój świadomości obywatelskiej i narodowej 1.1. Umacnianie godności narodowej wyzwaniem dla wychowania 1.2. Obrona własnej tożsamości i systemu przekonań 1.3. Patriotyzm gospodarczy 2. Budowanie i obrona godności narodowej 3. Obrona wolności obroną godności 4. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział 5 Niszczenie godności narodowej 1. Nacjonalizm, dyskryminacja 1.1. Nacjonalizm drogą niszczenia godności 1.2. Pluralizm. Brak tolerancji 1.3. Dyskryminacja 1.4. Dyskryminacja rasowa 1.5. Niszczenie świadomości narodowej 2. Zniesławienia Polski i Polaków 3. Zagrożenia godności narodowej Zakończenie Bibliografia

Skip to content