[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Czynniki kształtowania decyzji finansowych konsumentów w teorii i praktyce

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Od autora
Wstęp
Rozdział I. Teoretyczne i metodyczne podstawy badania czynników wpływających na decyzje finansowe konsumentów

1.1. Pojęcie konsumenta i istota decyzji finansowych konsumenta w naukach ekonomicznych
1.2. Typy i modele zachowania konsumenta
1.3. Potrzeby konsumenta jako podstawa jego zachowania i bariery przy podejmowaniu decyzji finansowych
1.4. Czynniki wpływające na proces decyzyjny konsumentów
1.5. Metoda badania naukowego czynników wpływających na decyzje finansowe konsumentów
Rozdział II. Województwo podkarpackie miejscem podejmowania decyzji o charakterze finansowym przez konsumenta w skali regionalnej
2.1. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego
2.2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podkarpacia
2.3. Warunki regionalne jako czynniki determinujące podejmowanie decyzji finansowych
przez konsumenta na Podkarpaciu
Rozdział III. Analiza i ocena czynników wpływających na decyzje o charakterze finansowym przez konsumenta na Podkarpaciu w świetle badań
3.1. Organizacja badań własnych i charakterystyka respondentów
3.2. Identyfikacja hierarchii potrzeb podkarpackich konsumentów w świetle wyników badań ankietowych
3.3. Klasyfikacja czynników postępowania konsumentów na Podkarpaciu w procesie podejmowania decyzji – wyniki badań empirycznych
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Skip to content