[wcas-search-form]

15.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Demokracja inkluzywna a neoliberalizm. Rozważania o przyszłości Europy

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Oddana do rąk Czytelnika praca pod wieloma względami stanowi kontynuację debaty, która odbyła się z okazji prezentacji książki Diego Fusaro Bentornato Marx! w Santa Maria z Leuca w Salento, pięknym regionie południowych Włoch, w lipcu 2013 roku. Podczas owej prezentacji autorzy niniejszej pracy dyskutowali nad istotną kwestią: czy istnieje marksistowska teoria państwa, która może być porównywana z tak zwaną burżuazyjną teorią instytucji politycznych. Od rozważań myśli Marksa przechodzono do innych zagadnień, których wspólnym mianownikiem była Europa i jej przyszłość. Niezależnie od różnic stwierdzili, że warto kontynuować debatę i zastanowić się nad wspólną publikacją, która mogłaby zawierać niektóre ich refleksje dotyczące zagadnień poruszanych w trakcie dyskusji. Niniejsza książka stanowi świadectwo owej debaty, jak również projektu dalszej naukowej współpracy realizowanej na różnych płaszczyznach: językowej, naukowej oraz wydawniczej. Autorami książki są włoscy filozofowie, jeden pracujący w Polsce, a drugi we Włoszech. Pomysł zrodził się we Włoszech, książka zaś została napisana oraz przetłumaczona na język polski i wydana w Polsce. (ze wstępu)

Spis treści
Słowo wstępne
Część pierwsza: Daniele Stasi – DEMOKRACJA INKLUZYWNA

Rozdział I. O uzasadnieniu pozytywnych norm
1. Wartości naturalne i państwo autorytarne
2. Obiektywne zasady moralne i prawo pozytywne
3. Pojęcie natury w uzasadnieniu norm
4. Realizm prawny a konstytucjonalizm solidarny
Rozdział II. Pluralizm i jedność polityczna
1. Suwerenność i „droga wartości”
2. Ethos religii i jedność polityczna
3. Społeczeństwo postsekularyzowane i sekularyzacja polityki
4. Inkluzja
Rozdział III. Demokracja inkluzywna
1. Nauka o polityce i etyka odpowiedzialności
2. Racjonalność instrumentalna i „słaby rozum”
3. Neoliberalizm jako autorytaryzm
4. Pluralizm elitarny lub postdemokracja
5. Postdemokracja po polsku i habeas mentem
Rozdział IV. Autonomia indywidualna i demokracja w ujęciu Kelsena i Bobbio
1. Autonomia indywidualna i nowożytność
2. „Pozytywizacja” ideałów
3. Historyczne zasługi demokracji i jej niespełnione obietnice
Rozdział V. Urynkowienie systemu edukacji
1. Trzy fazy ewolucji systemu edukacji. O równowadze między rynkiem a państwem
2. Dysfunkcje państwowe i system edukacji
3. Edukacja i wartości obywatela
Część druga Diego Fusaro – EUROPA I KAPITALIZM. ABY OTWORZYĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ
1. Melancholia jako cecha stanu neoliberalnego
2. Euro jako fundament kapitalizmu absolutnego
3. Niewidzialna władza przeciwko demokratycznej suwerenności
4. Odzyskać straconą wolność: wielość suwerennych państw
5. Wieczna teraźniejszość i zniszczenie przyszłości
6. Utopia konieczna. Wznowienie konfliktu z kapitałem
7. Stawić opór monarchii uniwersalnej
8. Rewolucja, od kultury począwszy
9. Podsumowanie. Przyszłość jest nasza!

Skip to content