[wcas-search-form]

2.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Diagnostyka pojazdów i maszyn wspomagana komputerowo (skrypt)

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Diagnostyka rozumiana jako dziedzina nauki nie ogranicza się tylko do diagnozowania narzędzia w procesie skrawania, ani do diagnozowania podzespołów maszyn, w szczególności pojazdów. Czysta forma dyscypliny naukowej diagnostyki obejmuje przecież także diagnostykę medyczną, tak różną od diagnostyki technicznej. Interdyscyplinarny charakter diagnostyki jest spójny z jej głównymi obszarami takimi jak: genezowanie, diagnozowanie oraz prognozowanie. Bardzo szeroki obszar diagnostyki został w ramach niniejszej książki zawężony do diagnostyki narzędzia i diagnostyki pojazdów. Wspomniane obszary diagnozowania są bardzo istotne w technice, gdyż w przypadku diagnostyki narzędzia wpływają na jakość i wydajność obróbki, a przypadku pojazdów samochodowych na ich parametry proekologiczne oraz zdatność i gotowość będącą główną cechą oczekiwaną przez użytkowników pojazdów. Omówione procedury i metody diagnostyczne wspomagane komputerowo, poprzedzone obszernymi rozważaniami teoretycznymi, stanowią kompendium wiedzy z zakresu diagnozowania. Zaprezentowane w niniejszej książce interdyscyplinarne ujęcie diagnostyki w sposób precyzyjny wyjaśnia jej istotę, nie zawężając jednak obszaru praktycznej aplikacji metod diagnostycznych.

Skip to content